AKTS - Moda Tasarımı II

Moda Tasarımı II (MTT202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Moda Tasarımı II MTT202 4 4 0 6 10
Ön Koşul Ders(ler)i
MTT201 Moda Tasarımı I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. S. Egemen Nadasbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarımı kavrayabilme Tasarım süreçlerine uygun davranabilme Marka için koleksiyon hazırlayabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Moda Tasarımı ve temel uygulama alanlarını öğrenir
  • Sürdürülebilirlik ile ilgili temel bilgileri öğrenir
  • Koleksiyon oluşturma becerileri geliştirir
  • Koleksiyon geliştirme ve sunum aşamalarını öğrenir ve uygular
  • Deneysel Tasarım için problem saptar
  • uygulama yapar
Dersin İçeriği Koleksiyon hazırlama temel ilke ve yöntemleri; tasarım süreci detay çalışmaları ; temaya uygun tasarımlar çizme ve artistik ve teknik çizimler yaparak giysi uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sürdürülebilirlik için Modanın Tanımı: Sürdürülebilirliğin tanımı, Sürdürülebilirlik- moda ilişkisi ve önemi Bir sonraki dersle ilgili çalışmaların yapılması
2 Sürdürülebilirlik için Modanın yeniden Kurgulanması "
3 Moda Tasarımcı ve sürdürülebilirlik "
4 Araştırma ve koleksiyon ve geliştirme "
5 Giyimde detay çalışmaları, Teknik ve artistik çizimler "
6 Giyimde detay çalışmaları, Teknik ve artistik çizimler "
7 Ara Sınav --
8 Giysi uygulamaları "
9 Giysi uygulamaları "
10 Sunum ve Jüri "
11 Deneysel Tasarım: Deneysel tasarımın tanımı, Deneysel tasarımın konuları "
12 Deneysel tasarımın konuları, Giyimde detay çalışmaları "
13 Giyimde detay çalışmaları, Teknik ve artistik çizimler "
14 Giyimde detay çalışmaları, Teknik ve artistik çizimler "
15 Giysi uygulamaları "
16 Genel Sınav --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Fashion Design Course, Steven Faerm.
2. Colors of Modern Fashion, Nancy Riegelman.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 2 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 8 128
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 10 5 50
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 250