AKTS - Giyside Teknik Çizim I

Giyside Teknik Çizim I (MTT361) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Giyside Teknik Çizim I MTT361 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Gülşen Serdar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Modelin analizini yaparak tanımlayabilme • Teknik çizimini yapacağı modeli ölçeklendirerek çizebilme • Teknik çizimin üzerine ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirebilme • Modelin teknik çizimini yapabilme • Modelin ayrıntı detaylarını çizebilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Modelin analizini yapar
  • • Teknik çizimini yapacağı modeli ölçeklendirerek çizer
  • • Teknik çizimin üzerine ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirir
  • • Modelin teknik çizimini yapar
  • • Modelin ayrıntı detaylarını çizer
  • • Çizim üzerine detay açıklamaları yazar
Dersin İçeriği Bir giysi modelinin teknik çizimi için, kalıp ve model özellikleri; modeli ölçeklendirerek teknik çiziminin yapılması; modelin ayrıntı detaylarının çizimi; teknik çizimin üzerine ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirilerek detay açıklamaların yapılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Boy ölçüsünün farklı dağılımlarla bölümlendirilmesi (1/8-1/9-1/10 ve benzeri). Beden üzerinden ölçü alma. Standart ölçü tabloları. Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
2 Model anazi yapma Giysi gruplarına göre, giysi üzerinde, ölçüm yerleri ve tariflerini grafiksel olarak gösterme "
3 Giysi gruplarına göre, giysi üzerinde, ölçüm yerleri ve tariflerini grafiksel olarak gösterme "
4 Giysi gruplarına göre, giysi üzerinde ölçüm yerleri ve tariflerini grafiksel olarak gösterme "
5 Ürün guruplarına göre minimumum ölçüm yerlerini açıklama "
6 Ürün guruplarına göre minimumum ölçüm yerlerini açıklama "
7 Kadın giyiminden etek teknik çizimi yapma. Çizim üzerinde, ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirerek gerekli açıklamaları yazma "
8 ARA SINAV --
9 Kadın giyiminden pantolon teknik çizimi yapma. Çizim üzerinde, ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirerek gerekli açıklamaları yazma "
10 Kadın giyiminden bluz teknik çizimi yapma. Çizim üzerinde, ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirerek gerekli açıklamaları yazma "
11 Kadın giyiminden elbise teknik çizimi yapma. Çizim üzerinde, ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirerek gerekli açıklamaları yazma "
12 Kadın giyiminden ceket teknik çizimi yapma. Çizim üzerinde, ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirerek gerekli açıklamaları yazma "
13 Kadın-Erkek giyiminden ceket teknik çizimi yapma. Çizim üzerinde, ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirerek gerekli açıklamaları yazma "
14 Kadın-Erkek giyiminden mont teknik çizimi yapma. Çizim üzerinde, ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirerek gerekli açıklamaları yazma "
15 Farklı modellerin teknik çizimini yapma . Çizim üzerinde, ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirerek gerekli açıklamaları yazma "
16 GENEL SINAV --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • The Association For Overseas Technical Scholarshıp (AOTS) Juki Corporation
2. • Hazır Giyimde Ölçüler, Teknik El Kitabı Serisi, İTKİB- İstanbul
Diğer Kaynaklar 3. • İTKİB Teknik Çizim Semineri Notları
4. • Teknik Çizim Ders Notları (Basılmamış) S.Kuru

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 5 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür.
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir.
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir.
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder.
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 125