AKTS - Tasarım Kültürü

Tasarım Kültürü (MTT393) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarım Kültürü MTT393 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Pınar Bingöl
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı •Tasarım kavramının önemli dönüm noktaları sayabilme •Tasarım kültürünün dayandığı temel ilkeleri açıklayabilme •Sanat-zanaat ilişkisi açıklayabilme •Tasarımın geleneksel, kültürel ve çağdaş boyutunu açıklayabilme •Tasarımın farklı disiplinlerle ilişkisinikurabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1- Psikolojinin temel kavramlarını kullanır
  • 2- Geştalt teorisini ifade eder
  • 3- Algısal süreci etkileyen iç ve dış etkenleri söyler
  • 4- Görsel belleğini geliştirici ve yaratıcı duyarlığa dönük davranışlar gösterir
Dersin İçeriği Tasarım kavramının tarihsel süreci, önemli dönüm noktaları; tasarım kültürünün dayandığı temel ilkeler; çağdaş anlamıyla tasarım kavramı ve tasarımcı kimliği, sanat-zanaat ilişkisi; geleneksel, kültürel ve çağdaş boyutu irdeleyerek, tasarımın farklı disiplinlerle ilişkisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım olgusunun tanımı; genel, görsel düşünce, görsel algı Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
2 Gözün fonksiyonu, fiziksel olarak görme "
3 Algılama olayı. Merkez, sınır, yol ve yön kavramları "
4 Gestalt kuramı. Mantık yürütme ve sezgisel bilgi (Örneklem: iki ve üç boyutlu temel tasarım. Mekân) "
5 Yaratıcılığın tanımı. Kısa tarihçe, yaratıcılığın eğitilebilirliği öncesi bazı kaynaklar ve örneklem. "
6 Yaratıcılığı geliştirme yöntemleri: Genel yöntemler, yaratıcılığa engel davranışlar (örneklem ve uygulama) "
7 ARASINAV --
8 Yaratıcı analizler ve tekrar birleştirme yöntemi; Morfolojik analiz tekniği, nitelik sıralama tekniği, karar verme yardımcıları ve yeniden tanımlama (örneklem ve uygulama) "
9 Genel örnekseme ve benzetici zihinsel süreçler "
10 Grup ölçeğinde yaratıcılık; genel, beyin fırtınası yöntemi ve psikolojik süreçleri- özel konular "
11 Synectics ya da yaratıcı gücün geliştirilmesi (örneklem ve uygulama) "
12 Synectics ya da yaratıcı gücün geliştirilmesi süreci için öncüller, bireysel örnekseme, dolaysız örnekseme, sembolik örnekseme, düşsel örnekseme (örneklem ve uygulama) "
13 Synectics uygulamalar: seçilen bir konunun analizi, grup oluşturma, genel- özel tasarım olgusu üzerinde synectics çalışma "
14 Sonuçların değerlendirilmesi- sunum "
15 Sonuçların değerlendirilmesi- sunum "
16 Genel Sınav --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1- May, R. Yaratma Cesareti, MAY yayınları
2. 2- Berger, J. Görme Biçimleri, Metis Yayınları
3. 3- Denel B. Temel Tasarım ve Yaratıcılık, ODTÜ Yayınları
4. 4- Aksoy, Ö. Biçimlendirme, KTÜ Yayınları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür.
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir.
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. X
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 125