AKTS - Moda Pazarlama

Moda Pazarlama (MTT482) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Moda Pazarlama MTT482 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Öğr. Gör. Selen Yorulmaz Özsümer
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Moda ve temel kavramları, moda pazarlamada araştırma, planlama ve müşteri özelliği, ürün oluşturma ve marka, fiyatlandırma, dağıtım kuralları ve tutundurma ilke ve yöntemlerini uygulayabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1-Pazarlamanın tanımı, işletmedeki yeri ve önemini söyleme
 • 2-Pazarlama fonksiyonlarını ve pazarlama karmasını tanımlama
 • 3- Pazarlar, mallar, tüketici çeşitleri ve özelliklerini söyleme
 • 4- Mamul planlama ve geliştirme tekniklerini uygulama
 • 5- Fiyat ve fiyatlandırma usullerini seçme
 • 6-Tutundurma yöntemlerini sıralama
 • 7-Dağıtım kanalları ve seçim ölçütlerini sıralama
 • 8-Pazar araştırması yapma
 • 9-Moda pazarlama ve çevresini oluşturan özellikleri açıklayabilme
 • 10-Moda pazarlamada araştırma, planlama, müşteri özelliğini ve ilişkileri açıklama
 • 11-Moda pazarlamada dağıtım kanallarını ve tutundurmanın önemini ve yöntemlerini seçme
 • 12-Bir moda pazarlama modeli oluşturma
Dersin İçeriği Pazarlama konusunun kapsamı ve modern pazarlama anlayışı; çevre koşulları, bilgi sistemi; tüketim ve endüstriyel pazarlarda görülen satın alma davranışları; pazar bölümleme ve hedef pazarın seçimi; mamul kavramı, ürün yaşam eğrisi; ürüne ilişkin özellikler; dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım; fiyat, satış artırıcı çabalar, uluslararası pazarla

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlamanın tanımı, pazarlama anlayışı ve işletmedeki yeri ve önemi
2 Pazarlama fonksiyonları
3 Pazarlar, mallar, tüketici çeşitleri ve özellikleri
4 Mamul planlama ve geliştirme
5 Fiyat ve fiyatlandırmanın önemi, fiyatlandırmada göz önünde tutulması gereken faktörler, uygulamada fiyatlandırma usulleri ve maliyete yönelik fiyatlandırma, talebe, rekabete yönelik fiyatlandırma, psikolojik fiyatlandırma
6 Tutundurmanın önemi ve çeşitleri, reklam kişisel satış, tanıtma ve satış geliştirme
7 ARASINAV
8 Dağıtım kanalları ve seçimi, fiziksel dağıtım
9 Uluslararası pazarlama ilke ve yöntemleri pazarlama araştırmaları
10 Moda pazarlama çevresi, mikro moda pazarlama
11 Moda pazarlama araştırmasının amacı, önemi, planlaması ve süreci, moda pazarlama stratejisi, moda müşterileri ve davranışları ve moda pazarlamaya etkileri
12 Moda pazarlamada ürün ve onu oluşturma yöntemleri, moda pazarlamada markalaşma ve ilkeleri
13 Moda pazarlamada fiyatlandırma, önemi ve fiyat belirleme yöntemleri
14 Moda pazarlama yönetimleri, son gelişmeleri ve Uluslar arası moda pazarları
15 Seçilen bir pazar için moda pazarlama modeli geliştirme
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. -Değer Temelli Pazarlama(Peter Dogle)
2. -A'dan Z'ye Pazarlama(Philip Kotler)
3. Stratejik Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır?(Norton Poley)
4. Geleceğin Pazarlaması için Konumlandırma Stratejileri(Jack Trout)
5. Marka Olmak İstiyorum(Dan Herman)
6. Sorularla Cevaplarla Günümüzde Pazarlamanın Temelleri(Philip Kotler)
7. Satışta Başarı İçin Stratejik Satıış Yönetimi(İlhan Ürkmez)
8. Damla Damla Pazarlama(Prof. Dr. İsmail Kaya)
9. İyi İletişim=İyi Pazarlama(Tunçtan Baltacıoğlu&Melike Demirbağ Kaplan)
10. Duyular ve Marka (Martin Lindstrom)
11. Tasarım Yönetimi(Brigitte Borja De Mozota)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür.
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder.
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. X
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 3 3 9
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 7 28
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 125