AKTS - Moda Editörlüğü

Moda Editörlüğü (MTT483) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Moda Editörlüğü MTT483 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. S. Egemen Nadasbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Moda editörlüğü ve moda iletişimi konularında yeterliliğe sahip olabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dergi çıkarma sürecini öğrenir.
  • Konu ile ilgili güçlü teorik altyapıya sahip olur.
  • İletişim ağı oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olur.
  • Yazım ve içerik geliştirme becerisi kazanır.
  • Konsepte ve konsepte yönelik görsel seçimine karar verir.
Dersin İçeriği Geçmişinden başlayarak günümüze kadar olan süreçte moda tasarımı alanında gerçekleştirilen yenilikler, alana damga vuran kişiler trend kavramı, moda-medya ilişkisi, moda editörlüğü kavramının gelişimi ve gereklilikleri, içerik ve konsept kavramları, iletişim ağı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgilendirmenin yapılarak öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin arttırılması. Bir sonraki dersin içeriğine uygun hazırlık ve araştırmaların yapılması.
2 Editörlük kavramının derinlemesine incelenmesi. Moda editörlüğünün tarihi gelişimi ve güncel durumu. Bir sonraki dersin içeriğine uygun hazırlık ve araştırmaların yapılması.
3 Moda editörlerinin görev alabileceği yayım organlarının tanıtılması. Avantaj ve dezavantajlarının örnekler eşliğinde anlatılması. Bir sonraki dersin içeriğine uygun hazırlık ve araştırmaların yapılması.
4 Sosyal medya ve moda editörü ilişkilerinin çözümlenmesi. Bir itici güç unsuru olarak sosyal medyanın moda editörleri tarafından kullanımı. Bir sonraki dersin içeriğine uygun hazırlık ve araştırmaların yapılması.
5 Trend nedir? Nasıl takip edilir? Nasıl yaratılır? Bir sonraki dersin içeriğine uygun hazırlık ve araştırmaların yapılması.
6 Gündemin ve güncelin araştırılması, oluşturulması ve analizi. Bir sonraki dersin içeriğine uygun hazırlık ve araştırmaların yapılması.
7 Ara Sınav --
8 Yazım kurallarında dikkat edilmesi gerekenler ve yöntemlerin anlatılması. Bir sonraki dersin içeriğine uygun hazırlık ve araştırmaların yapılması.
9 İçerik nedir? Nasıl oluşturulur? Yöntemleri ve mevcut yöntemler Bir sonraki dersin içeriğine uygun hazırlık ve araştırmaların yapılması.
10 Konsept nedir? Nasıl oluşturulur? Konsept oluşturma da dikkat edilecek noktalar. (Hedef kitle, toplumsal yapı vs.) Bir sonraki dersin içeriğine uygun hazırlık ve araştırmaların yapılması.
11 Konsepte uygun içeriklerin-görsellerin hazırlanmasının önemi, yöntemleri Bir sonraki dersin içeriğine uygun hazırlık ve araştırmaların yapılması.
12 İletişim ağı nedir? Nasıl oluşturulur? Nelere dikkat edilir? Öneminin anlatılması. Bir sonraki dersin içeriğine uygun hazırlık ve araştırmaların yapılması.
13 Örnek çalışma Bir sonraki dersin içeriğine uygun hazırlık ve araştırmaların yapılması.
14 Örnek çalışma Bir sonraki dersin içeriğine uygun hazırlık ve araştırmaların yapılması.
15 Örnek çalışma Bir sonraki dersin içeriğine uygun hazırlık ve araştırmaların yapılması.
16 Genel Sınav --

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Medya ve Tasarım, Süreyya Çakır,2014
2. Söz Mezbaası, EduardoGaleano, 1997
3. Modanın Tüm Öyküsü, MarnieFogg, 2014
4. Diana Crane, Moda ve Gündemleri, 2003

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular.
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 11 11
Toplam İş Yükü 125