AKTS - Sanat Sosyolojisi

Sanat Sosyolojisi (MTT391) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sanat Sosyolojisi MTT391 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Erdem Ünver
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tarihsel süreç içinde sanat ve toplum arasındaki ilişkiyi sorgulayabilme.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1- Sanat dönemlerini ve özelliklerini söyler
  • 2- Sanatın çıkış nedenlerini söyler
  • 3- Sanatın toplumsal nedenlerini ifade eder
  • 4- Eserin toplumsal dolaşımını anlatır
Dersin İçeriği Sanat ve toplum kavramlarına toplu bir bakış; sanat yapıtı, toplum ve sanatçı-toplum ilişkilerinin biçimleri; sanatın toplumsal tarihi ve güncel yansımaları; sanatı ve sanatçıları etkileyen toplumsal öğeler; sanat kurumları, popüler kültür ve sanat; yaşayan kültür ve sanat etkinlikleri ve sanat-toplum ilişkisinde güncellik; güncel dünyada egemen ve

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sanat ve toplum kavramları Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
2 Yapıt, sanatçı ve toplum ilişkilerinin biçimleri "
3 Sanatın toplumsal tarihi "
4 Sanatın toplumsal tarihi "
5 Sanatı ve sanatçıyı etkileyen toplumsal öğeler "
6 Sanat kurumları "
7 ARA SINAV --
8 Sanatta yeni teknolojiler "
9 Sanatta ekonomik etkenlerin yeri "
10 Sanatta üretim tüketim ilişkileri "
11 Popüler kültür ve sanat "
12 Yaşayan kültür ve sanat etkinlikleri "
13 Güncel dünyada egemen olan yaklaşımlar ve söylemler "
14 Günümüz sanat ve sanat söylemlerine eleştirel bakış "
15 Günümüz sanat ve sanat söylemlerine eleştirel bakış "
16 Final Sınavı --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1- Demet Ulusoy (2006) Sanatın Sosyal Sınırları Ankara: Ütopya Yayınları
2. 2- Şaylan, Gencay ( 2006 ) Postmodernizm, İmge Kitabevi.
3. 3- Arnold, Houser (1984), Sanatın Toplumsal Tarihi, Remzi Kitabevi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 40
Sunum 1 40
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür.
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir.
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. X
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 40 2 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 8 32
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 125