AKTS - Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım I

Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım I MTT101 2 4 0 4 10
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Erdem Ünver
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 1- Tasarım öge ve tasarım ilkeleri bilgisi. 2- İki boyutlu tasarıma yönelik eskizler yapabilme. 3- Eskizleri orjinal çalışmalarada uygulayabilme. 4- Tasarım Çalışmalarını eleştirebilme.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1- Tasarımı tanımlar, tasarım ögeleri ve ilkelerini doğru ifade eder.
  • 2- Alanın gerektirdiği tekniği kullanır.
  • 3- İzlenimlerini, imgelerini düzenler, iki boyutlu görüntüye dönüştürür.
  • 4- Bireysel özgünlüğü olan iki boyutlu çalışmalar yapar.
  • 5- Tasarım çalışmalarını eleştirir.
Dersin İçeriği Plastik sanatların temel öğeleri ve ilkeleri, iki boyutlu renkli uygulamalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım ve Tasarımcı nedir? Tasarımın önemi nedir? Tasarım öğelerinin ve tasarım ilkelerinin örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması. Tüm çalışmalarda tasarım ikelerinin temel hareket noktası olacağı, kompozisyon kurgusunun, yapısının onlara göre kurulacağının ve eleştirilerin onlar üzerinden yapılacağının vurgulanması. -Çizim araç gereçleri: Resim kalemleri, cetvel, gönye, pergel, şablonlar, silgiler, çizim kâğıtları stüdyoda her ders için hazır bulundurulacaktır.
2 Nokta nedir? Anlatım olanakları nelerdir? Örnekler üzerinde anlatım. Nokta çalışmaları "
3 Nokta çalışmalarına devam edilecek "
4 Çizgi nedir? Çizgi çeşitleri ve anlatım olanakları nelerdir? Mekanik çizgiler, Artistik çizgiler, Paralel çizgiler, Çakışan çizgiler. Çizgi demet ve kümeleri. Çizgi ve tekrar, tam tekrar, aralıklı tekrar, koram, uyum, zıtlık, denge, düzenli – düzensiz – simetrik – asimetrik – şekil ve zemin ilişkileri. "
5 Çizgi çalışmalarına devam edilecek. "
6 Leke ve doku nedir? Nokta ve çizgi ile lekesel ve dokusal araştırmalar. Geometriksel düzenlemeler ve formlar üzerinde nokta, çizgi ve açık- koyu ile doku ve leke çalışmaları Leke, doku ve tekrar/ tam tekrar / aralıklı tekrar/ koram/ uyum/ zıtlık/ denge/ düzenli – düzensiz – simetrik – asimetrik – şekil – zemin. "
7 ARA SINAV --
8 Doğal obje etütlerinden (doku ve lekesel etkilerle) hareketle stilizasyon çalışmaları. (Kumaş üzerine basılabilecek biçim ya da forma ulaşma) "
9 Doğal obje etütlerinden (doku ve lekesel etkilerle)hareketle stilizasyon çalışmaları "
10 Doğal obje etütlerinden (doku ve lekesel etkilerle) hareketle soyut düzenleme çalışmaları (Kumaş üzerine basılabilecek açık- orta –koyu değerli düzenlemeler) "
11 Doğal obje etütlerinden (doku ve lekesel etkilerle )hareketle soyut düzenleme çalışmaları. "
12 Işık- gölge nedir? Plastik sanatlarda ışık ve gölgenin yeri ve önemi. Formlar üzerinde ışık- gölge denemeleri "
13 Geometriksel formlardan oluşan kompozisyonlar üzerinde ışık- gölge çalışmaları "
14 Dönem çalışmalarının genel değerlendirmesi "
15 Değerlendirmeler sonucunda son düzenleme ve düzeltmelerin yapılması "
16 GENEL SINAV --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mümtaz Işıngör, Resim-I. Temel Sanat Eğitimi. MEB Yay.
2. İ. Hulusi GÜNGÖR, Temel Tasar
3. Faruk ATALAYER, Temel Sanat Eğitimi. Anadolu Üniv. Yay
4. Nevide GÖKAYDIN, Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı. Sedir Yay. 1990
5. Gülseren SÜDOR, Aynanın Gerçeği, Cumhuriyet Kitap Kulübü
6. M. IŞINGÖR, E.ETİ, M.ASLIER, Temel Sanat Eğitimi Resim Teknikleri Grafik Resim, T.Tarih Kur. Yay. 1986
7. Hidayet TELLİ, Üç Boyutlu İşler, MEB Yay.
8. Metin SÖZEN, Sanat Kavram ve Teknikleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi
9. Ercüment KALMIK, Renklerin Armoni Sistemi
10. E.FISCHER, Sanatın Gerekliliği
11. J. BERGER, Görme Biçimleri
12. W. DEONNA, Sanatta Ritimler ve Kanunlar
13. H. READ, Sanatın Anlamı, T.İş Bank. Yay.
14. J. M. PORROMON, Resimde Renk ve Uygulanışı

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder.
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. X
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 6 96
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 7 84
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 5 50
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 250