Kalıp III (MTT222) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kalıp III MTT222 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MTT221 Kalıp II
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Songül Kuru
  • Öğr. Gör. Elif Yetkin Gürbüz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Model-Kumaş-Kalıp ilişkisini kavrayabilme • Vücut ölçülerine göre giysi kalıbı hazırlayabilme • Temel kalıp üzerinde pens kaydırmaları yapabilme • Temel kol kalıbı üzerinde pens kaydırmaları, boy kısaltma, kolu ikiye bölme işlemleri yapabilme • Temel kalıp üzerinde çeşitli yaka çizimleri yapabilme • Temel kalıp üzerine simetrik ve asimetrik model uygulamaları yapar
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Model-Kumaş-Kalıp ilişkisini kurar
  • Temel beden ve kol kopyasını alır
  • Temel kalıp üzerinde pens kaydırmaları yapar Temel kol kalıbı üzerinde pens kaydırmaları, boy kısaltma, kolu ikiye bölme işlemleri yapar
  • Temel kalıp üzerinde çeşitli yaka çizimleri yapar Temel kalıp üzerine simetrik ve asimetrik model uygulamaları yapar
Dersin İçeriği Temel beden ve kol kalıbı kopyası üzerinde pens kaydırma işlemleri; temel yaka çizimleri ile simetrik ve asimetrik model uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Model-Kumaş-Kalıp ilişkisini hakkında genel bilgi verme ve temelbeden kopyasını alma işlemleri Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
2 Temel beden kalıbında pens kaydırma işlemleri "
3 Temel beden kalıbında pens kaydırma işlemleri "
4 Temel beden kalıbında pens kaydırma işlemleri "
5 Temel kol kalıbı üzerinde pens kaydırmaları, işlemleri Kol boyu kısaltma, kolu ikiye bölme işlemleri "
6 Kol ortası dikişli kol çizimi "
7 Ara sınav --
8 Çeşitli kol modeli uygulamaları "
9 Temel yaka kalıbı çizimleri "
10 Çeşitli yaka modeli uygulamaları "
11 Temel beden kalıbı boyuna ve enine kup uygulamalar "
12 Temel beden kalıbı üzerinde simetrik model uygulamaları "
13 Temel beden kalıbı üzerinde simetrik model uygulamaları "
14 Temel beden kalıbı üzerinde asimetrik model uygulamaları "
15 Temel beden kalıbı üzerinde asimetrik model uygulamaları "
16 Genel Sınav "

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Lif ve Elyaf Kimyası, Prof. Dr. Mehmet Saçak, Gazi Kitabevi, Ankara, 2002.
2. Tekstil Kimyası Ders Notları, Habib Dayıoğlu, İTU Tekstil Kimyası Ders Notları, İstanbul, 1992.
3. BAŞER, İ., Boyarmadde Kimyası, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1989.
4. • Chemistry, The Central Science, Theodore L. Brown, H. Eugene Lemay, Jr., Prentice Hall International,Inc., London,1985.
5. Polimer Kimyası, Prof. Dr. Mehmet Saçak, Düzeltilmiş 3. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.
6. Polimer Kimyası, Prof. Dr. Birsen Beşergil, Gazi Kitabevi, Ankara, 2003.
7. Polimer Teknolojisi, Prof. Dr. Mehmet Saçak, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005.
8. Tekstil Fiziği, Doç. Dr. Aslı Hockenberger, Alfa Basım, İstanbul, 2004.
9. Introduction to Textiles, Computer Based Learning System CD-ROM”, Department of Textile Industries, The University of Leeds LS29JT
10. Textile Chemistry R.H. Peters, 1975 ISBN 0444411208
11. Textile Chemistry: Theory, technology, equipment, A.P.Moryganov,1997 ISBN 1560724390

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder.
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. X
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 8 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 9 1 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125