AKTS - Çocuk Giysi Tasarımı

Çocuk Giysi Tasarımı (MTT355) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çocuk Giysi Tasarımı MTT355 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Öğr. Gör. Dr. Dr. Öğretim Üyesi Songül Kuru,
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Çocuğun bedensel gelişimini tanımlayabilme • Çocuk anatomisini tanımlayabilme • Çocuk giysi tasarımında beden numaralarını tanımlayabilme • Çocuk Giysi çeşitlerini sayabilme • Çocuk giysilerinin taşıması gereken özellikleri sayabilme • Çocuk giysi tasarımında kullanılan kumaşlar ve süsleme materyallerinin özelliklerini sayabilme • Çocuk giysi tasarım aşamalarını tanımlayabilme • Yaş guruplarına göre (kız-erkek çocuk) çocuk giysi tasarımı yapabilme ve uygulayabilme • Seçilen çocuk modellerini dikebilme • Diktiği çocuk giysi modellerinin görsel sunumunu yapabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • • Çocuğun bedensel gelişiminin tanımını yapar
 • • Çocuk anatomisini tanımlayabilme
 • • Çocuk giysi tasarımında beden numaralarını tanımlayabilme
 • • Çocuk Giysi çeşitlerini sayabilme
 • Çocuk giysilerinin taşıması gereken özellikleri sayabilme
 • • Çocuk giysi tasarımında kullanılan kumaşlar ve süsleme materyallerinin özelliklerini sayabilme
 • • Çocuk giysi tasarım aşamalarını tanımlayabilme
 • • Yaş guruplarına göre (kız-erkek çocuk) çocuk giysi tasarımı yapabilme ve uygulayabilme
 • • Seçilen çocuk modellerini dikebilme
 • • Diktiği çocuk giysi modellerinin görsel sunumunu yapabilme
Dersin İçeriği Çocuğun bedensel gelişimi, anatomik yapısı, çocuk giysi çeşitleri ve beden numaralarının bilgisi, tasarım aşamaları, yaş guruplarına göre çocuk giysi tasarım süreci ve uygulama örnekleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çocuğun bedensel gelişimi ve çocuk anatomisi hakkında bilgi. Çocuk Giysi çeşitleri ve çocuk giysi tasarımında beden numaraları hakkında bilgi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
2 Çocuk giysilerinin taşıması gereken özellikler, çocuk giysi tasarımında kullanılan kumaşlar ve süsleme materyallerinin özellikleri hakkında bilgi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
3 Çocuk giysi tasarımı aşamaları hakkında bilgi ve örneklendirme Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
4 Yaş guruplarına göre (kız-erkek çocuk) çocuk giysi modelleri tasarlama Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
5 Yaş guruplarına göre (kız-erkek çocuk) çocuk giysi modelleri tasarlama ve model geliştirme Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
6 Çocuk giysi modelleri tasarlama ve model geliştirme, modellere karar verme Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
7 Çocuk giysi kalıbı hazırlama Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
8 Ara Sınav Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
9 Çocuk giysi kalıbı hazırlama ve kesim Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
10 Çocuk giysi kalıbı hazırlama ve kesim Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
11 Modellerin dikimi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
12 Modellerin dikimi ve süslemesi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
13 Modellerin dikim ve süslemesi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
14 Modellerin dikim ve süslemesi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
15 Diktiği çocuk giysilerinin görsel sunumu Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
16 Final Sınav -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Çocuk Giysi Tasarımında Kalıpla Çizimler, Songül Kuru, Neşe Yaşar Çeğindir
2. • Çocuk Giyimi, Fatma Demir Şener
3. • Çocuk Giyim Kalıpları, Güler Erkan

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 7 3 21
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 125