AKTS - Moda İllüstrasyonu

Moda İllüstrasyonu (MTT364) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Moda İllüstrasyonu MTT364 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. S. Egemen Nadasbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • İllüstrasyon çizim ilke ve yöntemlerini kavrayabilme • Model ve moda fotoğraflarından yararlanılarak figür ergonomisine uygun bireysel stiller (bireysel silüetler) oluşturabilme • Çizdiği giysi modellerini illüstrasyon figürleri üzerine giydirebilme • Figürlere giydirdiği giysileri çeşitli boyama tekniklerini kullanarak renklendirebilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Moda illüstrasyon çizimleri ilke ve yöntemlerini bilir
  • • Çeşitli duruş ve pozisyonlarda moda figürleri çizer
  • • Çizdiği giysi modellerini illüstarsyon figürleri üzerine giydirir
  • • Giydirdiği modelleri çeşitli boyama tekniklerini kullanarak renklendirir
Dersin İçeriği Moda illüstrasyon çizimleri için gerekli ilke ve yöntemler; canlı model ve moda fotoğraflarından yararlanılarak figür ergonomisine uygun bireysel stiller (bireysel silüetler) oluşturuluması; oluşturulan illüstarsyon figürleri üzerine giysilerin giydirilmesi ve çeşitli boyama tekniklerinin kullanımı ile renklendirilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Moda illüstrasyon çizimleri ile ilgili tanımlar hakkında genel bilgi. Moda illüstrasyon çizimleri ilke ve yöntemleri hakkında genel bilgi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
2 Moda illüstrasyon çizimleri ile ilgili tanımlar hakkında genel bilgi. Moda illüstrasyon çizimleri ilke ve yöntemleri hakkında genel bilgi "
3 Moda illüstrasyon (bireysel silüetler) teknikleri hakkında genel bilgi "
4 Moda illüstrasyon figürleri (bireysel silüetler) çizme "
5 Moda illüstrasyon figürleri (bireysel silüetler) çizme "
6 Moda illüstrasyon figürleri (bireysel silüetler) çizme "
7 Moda illüstrasyon figürleri (bireysel silüetler) çizme "
8 ARA SINAV "
9 Farklı modellerin detay çizimlerini yapma "
10 Farklı modellerin detay çizimlerini yapma "
11 Farklı modelleri çizdiği silüetler üzerine giydirme "
12 Farklı modelleri çizdiği silüetler üzerine giydirme "
13 Çeşitli boyama tekniklerinin kullanımı ile renklendirilir "
14 Çeşitli boyama tekniklerinin kullanımı ile renklendirilir "
15 Çeşitli boyama tekniklerinin kullanımı ile renklendirilir "
16 GENEL SINAV --

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 2 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder.
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 5 2 10
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 125