AKTS - Tasarım İlke ve Yöntemleri

Tasarım İlke ve Yöntemleri (MTT384) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarım İlke ve Yöntemleri MTT384 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Gülşen Serdar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Tasarım araştırmaları yapabilme • Tasarımda tasarlama görüş ve yöntemlerini açıklayabilme • Tasarım araştırmasında öğe ve prensipleri açıklayabilme • Tasarım aşamalarını açıklayabilme • Tasarım planı hazırlayabilme • Tasarım aşamalarına göre uygulama yapabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Tasarım araştırması yapar
  • • Tasarımda tasarlama görüş ve yöntemlerini açıklar
  • • Tasarım araştırmasında öğe ve prensipleri açıklar
  • • Tasarım aşamalarını açıklar
  • • Tasarım planı hazırlığını yapar
  • • Tasarım aşamalarına göre uygulama yapar
Dersin İçeriği Bilinç, özgünlük, kendine özgü yaratıcılıkla ilgili genel bilgi; bir giysinin düşünceden ürüne dönüşünceye kadar geçen süreci; tasarım aşamalarına göre uygulama yapma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım araştırması nasıl yapılır? Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
2 Tasarımda tasarlama görüş ve yöntemleri "
3 Tasarımda tasarlama görüş ve yöntemleri "
4 Giysi Tasarımı hakkında genel bilgi "
5 Tasarım planı hazırlık aşamalarını hakkında bilgi "
6 Tasarım planı hazırlık aşamalarını hakkında bilgi "
7 ARA SINAV --
8 Tasarım planı hazırlama "
9 Tasarım aşamaları (uygulama) "
10 Tasarım aşamaları (uygulama) "
11 Tasarım aşamaları (uygulama) "
12 Tasarım aşamaları (uygulama) "
13 Tasarım aşamaları (uygulama) "
14 Tasarım aşamaları (uygulama) "
15 Tasarım aşamaları (uygulama) "
16 GENEL SINAV --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Çark, Harold and John Pomerroy, (1992). Fashion Design and Product Development USA.
2. • Temel Tasarım Bilgisi-Tasarım Araştırması Tasarım Aşamaları ve Giysi Tasarım Süreci, (2003). Gülşen Erenler Çakar, Sevl Kişoğlu, Fatma Bayraktar.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 2 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. X
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 125