AKTS - Erkek Giyimi

Erkek Giyimi (MTT373) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Erkek Giyimi MTT373 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı -Erkek vücut özelliklerine uygun giysileri ve giysi özelliklerini tanıyabilme -Erkek giysilerinin teknik özelliklerini kavrayabilme -Erkek giysi üretim süreçlerini kavrayabilme -Hazır giyim yöntemleri ile erkek giyim üretim süreçlerini yerinde kavrayabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Erkek giyim tasarım dilini tanımlar.
  • Erkek anatomisini ve uygun giyim siluetlerini tanımlar.
  • Erkek giyim teknik çizimi hazırlar.
  • Erkek giyim ürünlerine uygun kalıp hazırlar.
  • Erkek giyimi üretimi için gereken makineleri tanır.
Dersin İçeriği Erkek giyim tasarım dili, erkek anatomisi ve uygun giyim siluetler; erkek giyim teknik çiziminin hazırlanması; erkek giyim ürünlerine uygun kalıp hazırlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Erkek Anatomisi, vücut tipleri, ölçüleri ve ölçü tablosu Her dersin sonunda, bir sonraki ders hakkında bilgi verilir ve bu nedenle öğrenciler gerekli hazırlıkları yapabilirler.
2 Erkek giyim ürünleri Her dersin sonunda, bir sonraki ders hakkında bilgi verilir ve bu nedenle öğrenciler gerekli hazırlıkları yapabilirler.
3 Erkek Giyim Tasarımcıları Her dersin sonunda, bir sonraki ders hakkında bilgi verilir ve bu nedenle öğrenciler gerekli hazırlıkları yapabilirler.
4 Erkek Giyim Seri Üretim Yapan Firmalar Her dersin sonunda, bir sonraki ders hakkında bilgi verilir ve bu nedenle öğrenciler gerekli hazırlıkları yapabilirler.
5 Erkek Giyiminde Kullanılan Malzeme ve Aksesuarlar Her dersin sonunda, bir sonraki ders hakkında bilgi verilir ve bu nedenle öğrenciler gerekli hazırlıkları yapabilirler.
6 Erkek Giyim Tarihi Her dersin sonunda, bir sonraki ders hakkında bilgi verilir ve bu nedenle öğrenciler gerekli hazırlıkları yapabilirler.
7 Erkek Giyim Tarihi Her dersin sonunda, bir sonraki ders hakkında bilgi verilir ve bu nedenle öğrenciler gerekli hazırlıkları yapabilirler.
8 Vize ---
9 Erkek gömlek kalıbı hazırlama Her dersin sonunda, bir sonraki ders hakkında bilgi verilir ve bu nedenle öğrenciler gerekli hazırlıkları yapabilirler.
10 Erkek ceket kalıbı hazırlama Her dersin sonunda, bir sonraki ders hakkında bilgi verilir ve bu nedenle öğrenciler gerekli hazırlıkları yapabilirler.
11 Erkek pantolon kalıbı hazırlama Her dersin sonunda, bir sonraki ders hakkında bilgi verilir ve bu nedenle öğrenciler gerekli hazırlıkları yapabilirler.
12 Klasik erkek terzisi ile atölye çalışması Her dersin sonunda, bir sonraki ders hakkında bilgi verilir ve bu nedenle öğrenciler gerekli hazırlıkları yapabilirler.
13 Klasik erkek terzisi ile atölye çalışması Her dersin sonunda, bir sonraki ders hakkında bilgi verilir ve bu nedenle öğrenciler gerekli hazırlıkları yapabilirler.
14 Erkek giyim firmasını ziyaret etme Her dersin sonunda, bir sonraki ders hakkında bilgi verilir ve bu nedenle öğrenciler gerekli hazırlıkları yapabilirler.
15 Erkek giyim satış danışmanları semineri Her dersin sonunda, bir sonraki ders hakkında bilgi verilir ve bu nedenle öğrenciler gerekli hazırlıkları yapabilirler.
16 Final --

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Man About Town Modern Menswear, Hywel Davies, Men’s Fashion In The Twentieth Century; Constantino,Maria, Herren Rundschau, Sex and Suits, Anne Hollander (chapters: 1-2-3), HAKA Schnittkonstruktionen, Müllerundsohn, Müllerundsohn.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür.
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir.
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 5 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 125