AKTS - Türk Sanat Tarihi

Türk Sanat Tarihi (MTT192) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türk Sanat Tarihi MTT192 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Seyfi Başkan
  • Prof. Dr. Erdem Ünver
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Türk Sanatını Kavrayabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1- Değişik dönemlere ait Türk Sanatı ile ilgili bilgi verir
  • 2- Türk Sanatı ile ilgili değerlendirme yapar
  • 3- Türk Sanatını diğer kültürlerin sanatı ile karşılaştırır
Dersin İçeriği Türk sanatının gelişimi, geçirdiği evreler. Orta Asya , Beylikler, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi ve Çağdaş Türk Sanatı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı, yöntemi, kaynaklar Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
2 Türk Kültürü ve Sanatı kavramı, siyasi ve coğrafi belirleme "
3 Türk Sanatına giriş: Türk Sanatının genel özellikleri, Türk Kültürü içindeki yeri ve kültürel coğrafyasının belirlenmesi "
4 İslamiyet’ten önceki Türk Sanatı: Hun, Tabgaç, Avar, Göktürk ve Uygur Sanatları "
5 İslamiyet’in kabulünden sonraki Türk Sanatları: Karahanlılar, Gazneliler "
6 Büyük Selçuklu Sanatı "
7 ARASINAV --
8 Anadolu Selçuklu Sanatı "
9 Beylikler ve Erken Osmanlı Sanatı "
10 Yükselme dönemi Osmanlı Sanatı "
11 Osmanlı Sanatının Klasik Çağı "
12 Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı "
13 Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı "
14 Türk Süsleme ve El Sanatları "
15 Türk Süsleme ve El Sanatları "
16 Genel Sınav --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1- Arık, Rüçhan, Batılılaşma dönemi Tasvir Sanatı, Ankara, 1988
2. 2- Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, İstanbul, 1984
3. 3- Başkan, Seyfi, Sanat ve Tarih, Ankara, 2000
4. 4- Cezar, Mustafa, Sanatta Batıya açılış ve Osman Hamdi, İstanbul, 1971
5. 5- Sözen, Metin, cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı, Ankara, 1983

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular.
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür.
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir.
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir.
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. X
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Sunum/Seminer Hazırlama 2 10 20
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 125