AKTS - Moda Tasarımı I

Moda Tasarımı I (MTT201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Moda Tasarımı I MTT201 4 4 0 6 10
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. S. Egemen Nadasbaş
  • Öğr. Gör. S. Gaye Ayanoğlu Örs
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarımı kavrayabilme Tasarım süreçlerine uygun davranabilme Marka için koleksiyon hazırlayabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • - Moda Tasarımı ve temel uygulama alanlarını anlatır
  • - Marka ve Koleksiyon ile ilgili temel bilgileri açıklar
  • - Markaya uygun koleksiyon geliştirme ve sunum aşamalarını uygular
  • - Deneysel Tasarım için problem saptar
  • - Tasarıma dönük çözüm önerileri geliştirir
  • - Koleksiyon uygulaması yapar
Dersin İçeriği Tasarım süreci, giyim detay çalışmaları, artistik ve teknik çizimler, giysi uygulamaları, tasarıma uygun renklendirme çalışmaları; temaya uygun çizimler ve giysi uygulaması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Moda Tasarımı ve Tanımı: Tasarım kavramı, Tasarım alanında modanın yeri ve önemi Gösterilen örnekler doğrultusunda ön hazırlık istenecektir.
2 Moda Sektörüne İlişkin Genel Bilgi: Hazır giyim, Sipariş giyim "
3 Moda Tasarımcı ve İş tanımı, Marka ve Koleksiyon "
4 Araştırma ve marka seçimi, Marka analizi, model araştırma ve geliştirme "
5 Giyimde detay çalışmaları, Teknik ve artistik çizimler "
6 Giysi uygulamaları "
7 ARA SINAV "
8 Deneysel Tasarım: Deneysel tasarımın tanımı, Deneysel tasarımın konuları "
9 Deneysel tasarımın konuları, Giyimde detay çalışmaları "
10 Giyimde detay çalışmaları, Teknik ve artistik çizimler "
11 Giyimde detay çalışmaları, Teknik ve artistik çizimler "
12 Giysi uygulamaları "
13 Giysi uygulamaları "
14 Giysi uygulamaları "
15 Giysi uygulamaları "
16 GENEL SINAV --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Colors of Modern Fashion, Nancy Riegelman
2. Fashion Design Course, Steven Faerm

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 4 105
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir.
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 8 128
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 10 5 50
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 250