AKTS - Moda Tasarımı IV

Moda Tasarımı IV (MTT302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Moda Tasarımı IV MTT302 4 4 0 6 8
Ön Koşul Ders(ler)i
MTT301 Moda Tasarımı III
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Songül Kuru
  • Öğr. Gör. S. Egemen Nadasbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı - Moda tasarımı bilgisi - Moda tasarımları yapabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • - Moda Tasarımı ve temel uygulama alanlarını anlatır
  • - Marka ve Koleksiyon ile ilgili temel bilgileri açıklar
  • - Markaya uygun koleksiyon geliştirme ve sunum aşamalarını uygular
  • - Tasarım için problem saptar
  • - Tasarıma dönük çözüm önerileri geliştirir
  • - Koleksiyon uygulaması yapar
Dersin İçeriği Belirlenen tema doğrultusunda yaratıcı ve fonksiyonel tasarımlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal duyarlılık projesi nedir, amacı nedir, gibi soruların cevaplanması ve dersin içeriğin anlatılması Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
2 Engelli insanlarla ilgili araştırma yapılması (bedensel engelli, zihinsel engelli…vs ) "
3 Yapılan araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve çalışılmak istenen grubun belirlenmesi. "
4 Çalışma hazırlanacak grup ile ilgili fikirlerin paylaşılması "
5 Çalışma hazırlanacak grup ile ilgili fikirlerin paylaşılması "
6 Konuya yönelik hikaye panosunun hazırlanması "
7 Ara sınav --
8 Konuya yönelik hikaye panosunun hazırlanması "
9 Tasarım çalışmalarına başlanması "
10 Tasarım çalışmalarına devam edilmesi "
11 Pratik uygulamaların yapılması "
12 Pratik uygulamaların yapılması "
13 Bitmiş ürüne dönüştürme "
14 Bitmiş ürüne dönüştürme "
15 Yapılan çalışmaların ve fikirlerin sunulması "
16 Genel Sınav --

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Fashion Design Course/Caroline Tartmam

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. X
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 8 128
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 2 7 14
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 6 18
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 200