AKTS - Ürün Sunum Teknikleri

Ürün Sunum Teknikleri (MTT432) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ürün Sunum Teknikleri MTT432 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Esra Seçim
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı -Defile organizasyonu için gerekli bilgileri kavrayabilme -Defile organizasyonunda bir sahne uygulaması yapabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Defile organizasyonuna ilişkin bilgileri ve süreçleri açıklar
  • -İstenilen nitelikte bir defile sahnesi uygular
Dersin İçeriği Moda ürünlerinin sunumunda kullanılan sunum teknikleri, ürün ve şartlara uygun sunum teknikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı, yöntemi ve kaynaklar hakkında bilgi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
2 Organizasyon türleri ve süreç organizasyonu tanım ve unsurları "
3 Defile tanım ve çeşitleri, defile organizasyonunda planlanması gereken iş paketleri "
4 Ulusal düzeyde gerçekleştirilmiş defile analizi (Koreograf, podyum, müzik, sahne tasarımı, sunum konsepti ve koleksiyon bütünlüğü açısından) "
5 Ulusal düzeyde gerçekleştirilmiş defile analizi (Koreograf, podyum, müzik, sahne tasarımı, sunum konsepti ve koleksiyon bütünlüğü açısından) "
6 Ulusal düzeyde gerçekleştirilmiş defile analizi (Koreograf, podyum, müzik, sahne tasarımı, sunum konsepti ve koleksiyon bütünlüğü açısından) "
7 Ara Sınav --
8 Ulusal düzeyde gerçekleştirilmiş defile analizi (Koreograf, podyum, müzik, sahne tasarımı, sunum konsepti ve koleksiyon bütünlüğü açısından) "
9 Kişisel koleksiyonlarına ilişkin konsept belirleme ve müzik seçimi "
10 Kişisel koleksiyonlarına ilişkin podyum, ışık , sahne tasarımı uygulamaları "
11 Kişisel koleksiyonlarına ilişkin sunum konsepti ve koleksiyon bütünlüğü değerlendirmeleri "
12 Kişisel koleksiyonlarına ilişkin koreograf oluşturma ve manken seçimi "
13 Defile salonu tedarik, kullanım şartları ve sözleşmeleri, basına tanıtım faaliyetleri, davetli ve protokol listelerinin özellikleri "
14 Kişisel defile simülasyonları "
15 Genel değerlendirme "
16 Genel Sınav --

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Planlama ve Organizasyon” Doç. Dr. Birsen Çileroğlu, Ders notu
2. Defile Uygulama” Doç. Dr. Birsen Çileroğlu, Ders notu

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir.
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 2 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 75