AKTS - Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II

Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II MTT102 2 4 0 4 10
Ön Koşul Ders(ler)i
MTT101 Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Erdem Ünver
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 1- Tasarım öğe ve tasarım ilkeleri bilgisi 2- Armonileri ve renk kontrastlarını uygulayabilme 3- İki boyutlu renkli tasarıma yönelik eskizler yapabilme 4- Eskizleri orijinal çalışmalara dönüştürebilme 5- Kumaş deseni oluşturabilme (rapotlama yapabilme) 6- Renkli Tasarım Çalışmalarını eleştirebilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1-Tasarımı tanımlar, tasarım öğeleri ve ilkelerini doğru ifade eder
  • 2- Tasarıma yönelik araştırmalar yapar
  • 3- Alanın gerektirdiği tekniği kullanır
  • 4- İzlenimlerini, imgelerini düzenler, iki boyutlu görüntüye dönüştürür.
  • 5- Bireysel özgünlüğü olan iki boyutlu çalışmalar yapar
  • 6- Tasarım çalışmalarını eleştirir
Dersin İçeriği Plastik sanatların temel öğeleri ve ilkeleri, iki boyutlu renkli uygulamalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım ve Tasarımcı nedir? Tasarımın önemi nedir? Tasarım öğelerinin ve tasarım ilkelerinin iki ve üç boyutlu örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması. Tüm çalışmalarda tasarım ikelerinin temel hareket noktası olacağı, kompozisyon kurgusunun, yapısının onlara göre kurulacağının ve eleştirilerin onlar üzerinden yapılacağının vurgulanması. Çizim araç gereçleri: Resim kalemleri, boya, cetvel, gönye, pergel, şablonlar, silgiler, çizim kâğıtları stüdyoda her ders için hazır bulundurulacaktır.
2 Renk nedir? Işık rengi ve boya rengi. Rengin önemi. Renklerin sınıflandırmsı. Renk psilolojisi Renk çemberi uygulaması Gösterilen örnekler doğrultusunda ön hazırlık istenecektir.
3 Geometriksel yüzey düzenlemelerinde açık koyu kontrastı, tamamlayıcı renk kontrastı uygulaması Gösterilen örnekler doğrultusunda ön hazırlık istenecektir.
4 Renk kontrastları çalışmalarına devam edilecektir Will be continued with colour contrasts Works.
5 Kumaş üzerine renkli desen uygulaması "
6 Kumaş üzerine renkli desen uygulaması "
7 ARA SINAV --
8 Doğal ve yapay objelerin renkli etütleri "
9 Doğal ve yapay objelerin renkli etütleri "
10 Renkli etütlerden soyutlama çalışmaları. "
11 Kumaş rapotlama çalışması "
12 Kumaş rapotlama çalışması "
13 Kumaş rapotlama çalışması "
14 Kumaş rapotlama çalışması "
15 Kumaş rapotlama çalışması "
16 GENEL SINAV --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. M. IŞINGÖR, E.ETİ, M.ASLIER, Temel Sanat Eğitimi Resim Teknikleri Grafik Resim, T.Tarih Kur. Yay. 1986
2. İ. Hulusi GÜNGÖR, Temel Tasar
3. Faruk ATALAYER, Temel Sanat Eğitimi. Anadolu Üniv. Yay
4. Nevide GÖKAYDIN, Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı. Sedir Yay. 1990
6. M. IŞINGÖR, E.ETİ, M.ASLIER, Temel Sanat Eğitimi Resim Teknikleri Grafik Resim, T.Tarih Kur. Yay. 1986
7. Hidayet TELLİ, Üç Boyutlu İşler, MEB Yay.
8. Metin SÖZEN, Sanat Kavram ve Teknikleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi
9. Ercüment KALMIK, Renklerin Armoni Sistemi
11. J. BERGER, Görme Biçimleri
13. H. READ, Sanatın Anlamı, T.İş Bank. Yay.
14. J. M. PORROMON, Resimde Renk ve Uygulanışı

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 70
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder.
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. X
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 6 96
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 7 84
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 5 50
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 250