AKTS - Işık ve Renk

Işık ve Renk (MTT161) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Işık ve Renk MTT161 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Erdem Ünver
  • Öğr. Gör. Meral Öztürk
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı - Işık ve Rengi kavrayabilme - Renk uygulamaları yapabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • - Rengi ve renkle ilgili kavramları tanımlar
  • - Geometriksel düzen araştırmaları çizer
  • - İstenen nitelikte renkli uygulamalar yapar
Dersin İçeriği Rengin tanımı, oluşumu ve çeşitleri, renk teorileri, renk psikolojisi, renk sosyolojisi, renk uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı, yöntemi ve kaynaklar hakkında bilgi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
2 Rengin tanımı ve oluşumu. "
3 Işık renkler ve pigment renkler. "
4 Renk teorileri, renk psikolojisi ve renk sosyolojisi. "
5 Ana renkler, ara renkler, simultan( yanıltıcı) , komplimanter ( tamamlayıcı), sıcak-soğuk renklerlerle uygulamalar. "
6 Ana renkler, ara renkler, simultan( yanıltıcı) , komplimenter ( tamamlayıcı), sıcak-soğuk renklerlerle uygulamalar. "
7 ARA SINAV --
8 Valör, ton, renk derinliği, renk doygunluğu çalışmaları. "
9 Renk uyumu çalışmaları. "
10 Renk uyumu çalışmaları. "
11 Renk kontrastları (zıtlıkları). Aldatıcı karşıt, yalın karşıt, soğuk-sıcak karşıt. "
12 Kalite karşıtı, açık-koyu karşıtı. "
13 Tamamlayıcı karşıt. "
14 Miktar karşıtı. "
15 Miktar karşıtı. "
16 Genel Sınav --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ünver, E., Işık ve Renk Teorileri ders notları, Atılım Üniversitesi
2. Çağlarca, S., Renk ve Armoni Kuralları, İnkılap Kitabevi,İst.,1993.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir.
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir.
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder.
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 4 52
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 125