1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
MED181 Fizyoloji
3
0
6
MED183 Anatomi
3
3
8.5
MED185 Mikrobiyoloji
2
2
4
NURS101 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler
3
0
6
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 18 5 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
MED184 Patoloji
2
0
4
MED186 Biyokimya
2
0
4
NURS102 Hemşirelik Esasları
4
12
13.5
Toplam 17 12 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
NURS203 Sağlıkta İletişim
2
0
4
MED281 Farmakoloji
2
0
4
NURS201 İç Hastalıkları Hemşireliği
4
12
15
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 14 12 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
1
2
3
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
NURS204 Hemşirelik ve Liderlik
2
1
3
NURS206 Hemşirelikte Etik ve Deontoloji
2
0
2
NURS202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
4
12
15
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 15 15 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
NURS305 Sağlığın Yükseltilmesi ve Sağlık Politikaları
2
0
2
MED283 Biyoistatistik
2
0
4
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
NURS301 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
4
12
15
NURS303 Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri
2
0
2
Alan Seçmeli 0 0 4
Toplam 13 12 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
NURS302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
4
12
15
NURS304 Hemşirelikte Öğretim
1
3
4
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Dışı Seçmeli 0 0 4
Toplam 8 15 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
NURS401 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
4
8
15
NURS405 Hemşirelikte Yönetim
2
2
5
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Seçmeli 0 0 4
Toplam 8 10 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
NURS402 Halk Sağlığı Hemşireliği
4
8
15
NURS406 Hemşirelik Uygulamaları
1
24
13
Toplam 7 32 30