Sermiyan Midyat Tiyatro Gösterisi.Yarının Kadınları Film Gösterimi.Kadın ve Göç Paneli.Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora Programımız Açıldı.Ortak Değerler Hareketi.Atılım Üniversitesi Bu Yıl da QS EECA Sıralamalarında.THE 2018 Sıralamasına Göre Vakıf Üniversiteleri Arasında Türkiye'de İlk 4'teyiz
Golge

Etkinlikler

Kadýn Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi savtam Argeda utam etpo Yabancý Uyruklu Öðrenciler Ofisi Metal Þekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Akademik Yazým Danýþma Merkezi atusem eğlenceli bilim