Lisans öğrencilerine bitirme projeleri, lisansüstü öğrencilerine ise yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları için gerekli bilimsel çalışmaları yapma olanağı sağlanmaktadır.