Özgeçmiş, başvurulan pozisyon için uygun olup olmadığınızı göstermeye, iyi bir izlenim yaratmaya yönelik hazırlanan en önemli araçlardan biridir. Özgeçmişiniz üzerine zaman ayırmalı ve özen göstermelisiniz, çünkü özgeçmişiniz sizi mülakata götürecek ilk iletişim aracıdır.

Özgeçmiş Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar

 • Özgeçmişiniz size özgü olmalıdır. Bunun için tüm özelliklerinizi bir kâğıda yazıp, bunlardan sizi en etkili olarak sunabilecek olanları düzenli bir şekilde özgeçmişinize yansıtmanız yeterlidir.
 • Özgeçmişiniz pozisyona özgü olmalıdır. Özgeçmişinizde yer alan nitelikleriniz, başvurduğunuz pozisyon ile ilgili olmalıdır.
 • Özgeçmişiniz iki sayfa olmalı. Çok kısa olursa, deneyimsiz görünebilirsiniz. Çok uzun olursa da okuyan kişinin ilgisini dağıtabilir.
 • Özgeçmişinizde kullandığınız fotoğraf resmi giyimli ve vesikalık fotoğraf olmalıdır.
 • Özgeçmişinizde ters kronolojik sıra takip edin. En son eğitim ve en son iş tecrübesinden itibaren geriye doğru giderek hazırlayın.
 • Özgeçmişinizde gerçeğe aykırı hiçbir bilgiye yer verilmemelidir.
 • Özgeçmişiniz açık ve anlaşılır bir dilde olmalı, gereksiz bilgileri vermekten kaçının.
 • Başvurduğunuz pozisyonla ilgili aldığınız dersleri, eğitimleri, yarı zamanlı ya da yaz döneminde işleri,  stajları, sosyal sorumluluk projelerinden kazandığınız bilgi ve yeteneklerinizi vurgulayın.
 • Tanımlamaları üçüncü tekil şahıs olarak ifade etmeli, “ben” ifadesinden uzak durmalısınız.
 • İmla kurallarına uymaya özen gösterilmeli, göndermeden önce bir kaç kez kontrol ettikten sonra yazım hataları varsa düzeltmelisiniz.

 

Ön Yazı

Bazı başvurularda mutlaka Ön Yazı (kapak yazısı, cover letter) yazmanız istenebilir, bazılarında ise zorunlu tutulmasa bile ön yazı kullanman faydalıdır. Ön yazının amacı, özgeçmişin okunmasını sağlamaktır. Ön yazıda kendinizdeniz bahsetmelisin ancak özgeçmişin birebir tekrarı olmamalıdır.

Ön yazı, tek sayfa ve 3-4 paragraf şeklinde yazılır. Hangi pozisyona başvurduğunuz ve nereden duyduğunuzu, deneyim ve becerilerinizin başvurduğunuz pozisyona uygunluğunu ve neden o şirkette çalışmak istediğinizi belirttiğiniz bir ön yazı hazırlamalısınız.

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3032 [title_tr] => Özgeçmiş Hazırlama [title_en] => Cv Preparation [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Özgeçmiş, başvurulan pozisyon için uygun olup olmadığınızı göstermeye, iyi bir izlenim yaratmaya yönelik hazırlanan en önemli araçlardan biridir. Özgeçmişiniz üzerine zaman ayırmalı ve özen göstermelisiniz, çünkü özgeçmişiniz sizi mülakata götürecek ilk iletişim aracıdır.

Özgeçmiş Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar

 • Özgeçmişiniz size özgü olmalıdır. Bunun için tüm özelliklerinizi bir kâğıda yazıp, bunlardan sizi en etkili olarak sunabilecek olanları düzenli bir şekilde özgeçmişinize yansıtmanız yeterlidir.
 • Özgeçmişiniz pozisyona özgü olmalıdır. Özgeçmişinizde yer alan nitelikleriniz, başvurduğunuz pozisyon ile ilgili olmalıdır.
 • Özgeçmişiniz iki sayfa olmalı. Çok kısa olursa, deneyimsiz görünebilirsiniz. Çok uzun olursa da okuyan kişinin ilgisini dağıtabilir.
 • Özgeçmişinizde kullandığınız fotoğraf resmi giyimli ve vesikalık fotoğraf olmalıdır.
 • Özgeçmişinizde ters kronolojik sıra takip edin. En son eğitim ve en son iş tecrübesinden itibaren geriye doğru giderek hazırlayın.
 • Özgeçmişinizde gerçeğe aykırı hiçbir bilgiye yer verilmemelidir.
 • Özgeçmişiniz açık ve anlaşılır bir dilde olmalı, gereksiz bilgileri vermekten kaçının.
 • Başvurduğunuz pozisyonla ilgili aldığınız dersleri, eğitimleri, yarı zamanlı ya da yaz döneminde işleri,  stajları, sosyal sorumluluk projelerinden kazandığınız bilgi ve yeteneklerinizi vurgulayın.
 • Tanımlamaları üçüncü tekil şahıs olarak ifade etmeli, “ben” ifadesinden uzak durmalısınız.
 • İmla kurallarına uymaya özen gösterilmeli, göndermeden önce bir kaç kez kontrol ettikten sonra yazım hataları varsa düzeltmelisiniz.

 

Ön Yazı

Bazı başvurularda mutlaka Ön Yazı (kapak yazısı, cover letter) yazmanız istenebilir, bazılarında ise zorunlu tutulmasa bile ön yazı kullanman faydalıdır. Ön yazının amacı, özgeçmişin okunmasını sağlamaktır. Ön yazıda kendinizdeniz bahsetmelisin ancak özgeçmişin birebir tekrarı olmamalıdır.

Ön yazı, tek sayfa ve 3-4 paragraf şeklinde yazılır. Hangi pozisyona başvurduğunuz ve nereden duyduğunuzu, deneyim ve becerilerinizin başvurduğunuz pozisyona uygunluğunu ve neden o şirkette çalışmak istediğinizi belirttiğiniz bir ön yazı hazırlamalısınız.

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

CV is one of the most important means of creating a positive expression and proving that you are suitable for applied job. You should give attention to your CV, as it is the first mean of communication that will take you to interview.

Important Tips for CV Writing

Your CV should:

 • Be specific to you. For this purpose, you should write down your qualifications on a paper and choose the most important ones to present yourself effectively.
 • Be specific to the relevant position. Your qualifications should match the position you apply for.
 • Not exceed two pages. Short CVs may show you as an unexperienced person. On the other hands, long CVs may distract interviewers.
 • Include a passport photo taken in formal dressing.
 • Be written in reverse chronological order. You should start with your latest school and work experience.
 • Not contain any incorrect information.
 • Be clear and understandable; avoid giving unnecessary information.
 • Emphasize the courses, trainings, part time work experiences, internships and social security projects related to applied position.
 • Abstain from using the “I” language and prefer third person instead.
 • Stick to spelling rules. You should review your CV several times before applications.

Cover Letter

Some employers may request a cover letter for applications. It is for your benefit to write a cover letter, even if it is not requested. The purpose of the letter is to urge employers to read your CV. You should introduce yourself in cover letter which should not be a copy of your CV.

Cover letter should not exceed one page and 3-4 paragraphs. You should write applied position, source of job advertisement, suitability of your work experience and skills with the position and why you want to work in relevant company.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 120 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-11 13:46:03 [updated_at] => 2019-10-14 08:29:07 [parent_id] => [lft] => 27 [rgt] => 28 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ozgecmis-hazirlama-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 112 [name_tr] => Koordinatörlükler [url] => koordinatorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 120 [name_tr] => Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü [url] => cpa [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3032 [title_tr] => Özgeçmiş Hazırlama [title_en] => Cv Preparation [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Özgeçmi\u015f, ba\u015fvurulan pozisyon için uygun olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 göstermeye, iyi bir izlenim yaratmaya yönelik haz\u0131rlanan en önemli araçlardan biridir. Özgeçmi\u015finiz üzerine zaman ay\u0131rmal\u0131 ve özen göstermelisiniz, çünkü özgeçmi\u015finiz sizi mülakata götürecek ilk ileti\u015fim arac\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

Özgeçmi\u015f Haz\u0131rlarken Dikkat Edilecek Noktalar<\/strong><\/p>\n\n

  \n\t
 • Özgeçmi\u015finiz size özgü olmal\u0131d\u0131r. Bunun için tüm özelliklerinizi bir kâ\u011f\u0131da yaz\u0131p, bunlardan sizi en etkili olarak sunabilecek olanlar\u0131 düzenli bir \u015fekilde özgeçmi\u015finize yans\u0131tman\u0131z yeterlidir.<\/li>\n\t
 • Özgeçmi\u015finiz pozisyona özgü olmal\u0131d\u0131r. Özgeçmi\u015finizde yer alan nitelikleriniz, ba\u015fvurdu\u011funuz pozisyon ile ilgili olmal\u0131d\u0131r.<\/li>\n\t
 • Özgeçmi\u015finiz iki sayfa olmal\u0131. Çok k\u0131sa olursa, deneyimsiz görünebilirsiniz. Çok uzun olursa da okuyan ki\u015finin ilgisini da\u011f\u0131tabilir.<\/li>\n\t
 • Özgeçmi\u015finizde kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z foto\u011fraf resmi giyimli ve vesikal\u0131k foto\u011fraf olmal\u0131d\u0131r.<\/li>\n\t
 • Özgeçmi\u015finizde ters kronolojik s\u0131ra takip edin. En son e\u011fitim ve en son i\u015f tecrübesinden itibaren geriye do\u011fru giderek haz\u0131rlay\u0131n.<\/li>\n\t
 • Özgeçmi\u015finizde gerçe\u011fe ayk\u0131r\u0131 hiçbir bilgiye yer verilmemelidir.<\/li>\n\t
 • Özgeçmi\u015finiz aç\u0131k ve anla\u015f\u0131l\u0131r bir dilde olmal\u0131, gereksiz bilgileri vermekten kaç\u0131n\u0131n.<\/li>\n\t
 • Ba\u015fvurdu\u011funuz pozisyonla ilgili ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z dersleri, e\u011fitimleri, yar\u0131 zamanl\u0131 ya da yaz döneminde i\u015fleri,  stajlar\u0131, sosyal sorumluluk projelerinden kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131z bilgi ve yeteneklerinizi vurgulay\u0131n.<\/li>\n\t
 • Tan\u0131mlamalar\u0131 üçüncü tekil \u015fah\u0131s olarak ifade etmeli, “ben” ifadesinden uzak durmal\u0131s\u0131n\u0131z.<\/li>\n\t
 • \u0130mla kurallar\u0131na uymaya özen gösterilmeli, göndermeden önce bir kaç kez kontrol ettikten sonra yaz\u0131m hatalar\u0131 varsa düzeltmelisiniz.<\/li>\n<\/ul>\n\n

   <\/p>\n\n

  Ön Yaz\u0131<\/strong><\/p>\n\n

  Baz\u0131 ba\u015fvurularda mutlaka Ön Yaz\u0131 (kapak yaz\u0131s\u0131, cover letter<\/em>) yazman\u0131z istenebilir, baz\u0131lar\u0131nda ise zorunlu tutulmasa bile ön yaz\u0131 kullanman faydal\u0131d\u0131r. Ön yaz\u0131n\u0131n amac\u0131, özgeçmi\u015fin okunmas\u0131n\u0131 sa\u011flamakt\u0131r. Ön yaz\u0131da kendinizdeniz bahsetmelisin ancak özgeçmi\u015fin birebir tekrar\u0131 olmamal\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

  Ön yaz\u0131, tek sayfa ve 3-4 paragraf \u015feklinde yaz\u0131l\u0131r. Hangi pozisyona ba\u015fvurdu\u011funuz ve nereden duydu\u011funuzu, deneyim ve becerilerinizin ba\u015fvurdu\u011funuz pozisyona uygunlu\u011funu ve neden o \u015firkette çal\u0131\u015fmak istedi\u011finizi belirtti\u011finiz bir ön yaz\u0131 haz\u0131rlamal\u0131s\u0131n\u0131z.<\/p>\n\n

   <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

  CV is one of the most important means of creating a positive expression and proving that you are suitable for applied job. You should give attention to your CV, as it is the first mean of communication that will take you to interview.<\/p>\n\n

  Important Tips for CV Writing<\/strong>
  \n
  \nYour CV should:<\/p>\n\n

   \n\t
  • Be specific to you. For this purpose, you should write down your qualifications on a paper and choose the most important ones to present yourself effectively.<\/li>\n\t
  • Be specific to the relevant position. Your qualifications should match the position you apply for.<\/li>\n\t
  • Not exceed two pages. Short CVs may show you as an unexperienced person. On the other hands, long CVs may distract interviewers.<\/li>\n\t
  • Include a passport photo taken in formal dressing.<\/li>\n\t
  • Be written in reverse chronological order. You should start with your latest school and work experience.<\/li>\n\t
  • Not contain any incorrect information.<\/li>\n\t
  • Be clear and understandable; avoid giving unnecessary information.<\/li>\n\t
  • Emphasize the courses, trainings, part time work experiences, internships and social security projects related to applied position.<\/li>\n\t
  • Abstain from using the “I” language and prefer third person instead.<\/li>\n\t
  • Stick to spelling rules. You should review your CV several times before applications.<\/li>\n<\/ul>\n\n

   Cover Letter<\/strong><\/p>\n\n

   Some employers may request a cover letter for applications. It is for your benefit to write a cover letter, even if it is not requested. The purpose of the letter is to urge employers to read your CV. You should introduce yourself in cover letter which should not be a copy of your CV.<\/p>\n\n

   Cover letter should not exceed one page and 3-4 paragraphs. You should write applied position, source of job advertisement, suitability of your work experience and skills with the position and why you want to work in relevant company.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 120 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-11 13:46:03 [updated_at] => 2019-10-14 08:29:07 [parent_id] => [lft] => 27 [rgt] => 28 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ozgecmis-hazirlama-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 120 [url] => cpa [name_tr] => Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü [type_id] => 15 [parent_id] => 112 [lft] => 252 [rgt] => 253 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 120 [url] => cpa [name_tr] => Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü [type_id] => 15 [parent_id] => 112 [lft] => 252 [rgt] => 253 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1