AKTS - Enerji Jeopolitiği

Enerji Jeopolitiği (UI514) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji Jeopolitiği UI514 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin ön koşulu yoktur.
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Ahmet Necdet Pamir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı küresel ve bölgesel olarak enerji konularında farkındalık yaratarak bilgi vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enerji kaynakları konusunda bilgi edinmek
  • Enerji güvenliği konusunu ve enerji jeopolitiğini öğrenmek
  • Türkiye ve enerji konularında detaylı bilgi edinmek
Dersin İçeriği Bu derste küresel ve bölgesel anlamda enerji konulan tartışılmakta ve Türkiye ile bağlantı kurulmaktadır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Jeopolitik ve Strateji Kavramları 1 Sevim(2012), Bölüm 1
3 Jeopolitik ve Strateji Kavramları 2 Sevim(2012), Bölüm 1
4 Uluslararası Jeopolitik Eğilimler 1 Sevim(2012), Bölüm 2
5 Uluslararası Jeopolitik Eğilimler 2 Sevim(2012), Bölüm 2
6 Uluslararası Jeopolitik Eğilimler 3 Sevim(2012), Bölüm 2
7 Enerji Jeopolitiği ve Enerji Politikaları 1 Sevim(2012), Bölüm 3
8 Enerji Jeopolitiği ve Enerji Politikaları 2 Sevim(2012), Bölüm 3
9 Enerjii Jeopolitiği ve Enerji Politikaları 3 Sevim(2012), Bölüm 3
10 Enerji Jeopolitiği ve Enerji Politikaları 4 Sevim(2012), Bölüm 3
11 Büyük Enerji Pazarları 1 Sevim(2012), Bölüm 4
12 Büyük Enerji Pazarları 2 Sevim(2012), Bölüm 4
13 Enerji Kaynakları 1 Sevim(2012), Bölüm 5
14 Enerji Kaynakları 2 Sevim(2012), Bölüm 5
15 Final Üzerine Tartışmalar ve Sonuç
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Sevim,Cenk (2012), Küresel Enerji Stratejileri ve Jeopolitik, Seçkin Yayınları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 30
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak. X
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak. X
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak. X
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak. X
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek. X
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek X
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek X
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek X
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak. X
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125