ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Yurtiçi veya dışındaki diğer kurumlardan gelerek o kurumlarda aldığı dersleri tanıtmak isteyen öğrenciler Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilgili yönetmeliğine göre bu işlemlerini gerçekleştirebilirler.