ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UI500 Seminer 5 4 4 2 5 4 5 5 5 5 5
UI504 Siyasi Tarih 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
UI501 Uluslararası İlişkiler Teorisi 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
ISL555 Araştırma Yöntemleri 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
UI599 Tez 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UI507 Uluslararası Hukuk 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
UI508 Türk Dış Politikası 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5
UI512 Amerikan Dış Politikası 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3
UI506 Dünden Bugüne Ortadoğu 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
UI515 Avrupa Birliği 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
UI509 Dünden Bugüne Balkanlar 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5
UI510 Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
UI502 Uluslararası Örgütler 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
UI503 Dünden Bugüne Diplomasi 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5
UI511 Dünden Bugüne Yükselen Çin 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
AB502 Avrupa Birliği Genişleme Süreci 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
AB512 Avrupa Birliği`nde Güncel Sorunlar 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
AB504 Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5
AB505 Avrupa Birliği`nin Ekonomik Bütünleşmesi 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4
AB508 Avrupa Birliği Hukuku 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
AB501 Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
AB503 Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4
AB507 Türkiye-AB İlişkileri 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
AB511 Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5
AB522 AB ve ABD: Transatlantik Iliskiler 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
UI514 Enerji Jeopolitiği 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
KAM502 Türkiye`nin Toplumsal Yapısı - - - - - - - - - - -
KAM504 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar - - - - - - - - - - -
KAM533 Bürokrasi ve Örgütsel Davranış - - - - - - - - - - -
KAM534 Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme - - - - - - - - - - -
KAM505 Karşılaştırmalı Siyaset - - - - - - - - - - -
KAM506 Türkiye`nin Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler - - - - - - - - - - -
KAM507 Türkiye`nin Güncel Toplumsal Sorunları - - - - - - - - - - -
KAM509 Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi - - - - - - - - - - -
KAM510 Milliyetçilik ve Etnisite - - - - - - - - - - -
KAM511 Liderlik ve Yönetim - - - - - - - - - - -
KAM512 Türkiye`nin Ekonomi Politiği - - - - - - - - - - -
KAM513 Demokrasi Kuramında Güncel Tartışmalar - - - - - - - - - - -
KAM514 İslam ve Demokrasi - - - - - - - - - - -
KAM515 Türkiye`de Siyasi Düşünce - - - - - - - - - - -
KAM516 Bilim Felsefesi - - - - - - - - - - -
KAM517 Kurumsal Kaynak Planlaması - - - - - - - - - - -
KAM519 Türkiye`nin Siyasi Yapısı - - - - - - - - - - -
KAM521 Küreselleşme Tartışmaları - - - - - - - - - - -
KAM522 Çok Kültürlülük ve Siyaset - - - - - - - - - - -
KAM523 Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları - - - - - - - - - - -
KAM524 Siyaset-Medya İlişkileri - - - - - - - - - - -
KAM525 Sivil-Asker İlişkileri - - - - - - - - - - -
KAM526 Yargı ve Siyaset - - - - - - - - - - -
KAM527 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi - - - - - - - - - - -
KAM528 İdare Hukuku - - - - - - - - - - -
KAM529 E-Devlet Teori ve Uygulamaları - - - - - - - - - - -
KAM530 Kamu Örgütlenmesi - - - - - - - - - - -
KAM531 Kamu Etiği - - - - - - - - - - -
KAM532 Kamu Maliyesi ve Bütçe - - - - - - - - - - -
KAM535 Bölgesel Kalkınma - - - - - - - - - - -
KAM536 Sanat ve Siyaset - - - - - - - - - - -