AKTS - Siyasi Tarih

Siyasi Tarih (UI504) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Siyasi Tarih UI504 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Hasan Ünal
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı 1500’lerden başlayarak 1960'lara kadar Avrupa’da meydana gelen önemli siyasi, sosyal ve diplomatik olayları ele almaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dünya siyasi sisteminin nasıl oluştuğunun farkına varma
  • Ders kitabını kaynak olarak en verimli şekilde kullanma
  • Haftalık işlenen siyasi tarih konularını dönem sonunda sentezleyebilme
Dersin İçeriği Siyasi, ekonomik ve teknolojik açılardan dünyada Batının yükselişi, yeni kıtaların keşfi, sömürge imparatorluklarının oluşturulması, günümüz uluslararası sisteminin oluşmasında temel yapı olan ulus-devlet sisteminin oluşumu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Avrupa’nın yükselişi, Rönesans, reform vs Sander 1, ss. 70-144
2 Yeni kıtaların keşfi ve Avrupa toplumsal ve siyasal hayatının yeniden yapılandırılması Sander 1, ss.70-144
3 Fransa’nın yükselişi: iç savaşın sona ermesi, Fransa’nın toparlanması, ilk seküler savaş olarak Otuz Yıl Savaşları ve ilk seküler barış olarak Westphalia Antlaşması (1648), XIV. Louis ve reformları Sander 1, ss. 70-144
4 İspanya Veraset Savaşları ve İngiltere’nin yükselişi: Kuzey Amerika’da nüfuz mücadelesi ve Amerikan İhtilali Sander 1, ss.151-161
5 Fransız İhtilali: sebepleri, sonuçları, Napolyon savaşları ve 1815 Viyana Düzenlemeleri Sander 1, ss. 161-185
6 Vize Sınavı
7 Avrupa’da ihtilaller dönemi: 1830 ve 1848 ihtilalleri, Endüstri Devrimi ve sonuçları Sander 1, ss.183-195
8 İtalya ve Almanya’nın milli birliklerinin kurulması: sebepler, savaşlar ve sonuçlar Sander 1, ss. 217-225
9 İttifaklar ve Birinci Dünya Savaşına giden yol: sebepler ve sonuçlar Sander 2, ss.13-16
10 Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve barış antlaşmaları: Versailles, Saint-Germain, Trianon vb. Lozan ile mukayeseler. Sander 2, ss. 16-32
11 Almanya’da Weimer dönemi ve darbe girişimleri
12 Locarno dönemi ve sonrası: Hitler’in yükselişi ve iktidara gelişi Sander 2, ss.32-40
13 Hitler’in dış politika amaçları ve uluslararası gelişmeler Sander 2, ss.40-65
14 İkinci Dünya Savaşı ve sonrası: BM’nin kuruluşu, Soğuk Savaş vs Sander 2, ss.111-189
15 Soğuk Savaş krizleri, Berlin krizleri, U2 krizi ve Küba Füzeler Krizi (1948-1962) Sander 2, ss. 201-322
16 Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Oral Sander, Siyasi Tarih, İmge Kitabevi, 2000

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak. X
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak. X
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak. X
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak. X
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek. X
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek X
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek X
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek X
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak. X
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 10 150
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 19 19
Toplam İş Yükü 177