ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu programdan mezun olabilmek için UI 501 (Uluslararası İlişkiler Teorisi), UI 504 (Siyasi Tarih), ISL 555 (Araştırma Yöntemleri) ve UI 500 (Seminer) derslerinden başarılı olmak, dört seçmeli ders alarak başarılı olmak ve Yüksek Lisans Tezi'ni başarı ile savunarak bitirmek, 120 AKTS karşılığı ders ve tez yükünü tamamlamak gerekmektedir.