ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu programın mezunları dört ana sahada istihdam sahibi olmaktadırlar. Birincisi devlet sektörüdür. Burada Dışişleri Bakanlığı'na ek olarak Türkiye'deki tüm bakanlıkların ve devlet kurumlarının dış ilişkiler ve AB genel müdürlükleri bu program mezunlarına açıktır. Ayrıca devlet sektöründeki ana bakanlık (kültür, savunma, ekonomi, vs.) dış temsilcilikleri ile MİT, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlar da bu program mezunlarına açıktır. İkinci saha özel sektördür. Bu sektörde küresel piyasalarla irtibatlı büyük-küçük tüm şirketlerin yanı sıra medya sektörü, yabancı dil ve saha bilgisi olan personele yönelik büyük ihtiyaçtan dolayı bu programın mezunlarının sıklıkla istihdam edildiği alanlardan biridir. Üçüncü saha ise uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Uluslararası örgütler artık sayıları yüzlerle ifade edilen çoklukta organizasyonlardır. En bilinenleri Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren UNESCO, UNICEF, UNDP, UNHCR gibi kuruluşlardır. Bunların yanında Kızılay gibi STK lar da bulunmaktadır. STK'lar açısından bu program mezunlarının en fazla tercih ettikleri istihdam sahalarından biri de think-tank olarak adlandırılan düşünce kuruluşlarıdır. Bunlar arasında Türkiye çapında SAM, DPE, SETA, TEPAV, ASAM, 21YYTE vs. gibi büyük düşünce kuruluşlarını saymak mümkündür. Son olarak ise bu program mezunlarının bir kısmı da akademik hayatına devam etmeyi ve Atılım Üniversitesi, diğer Türk üniversiteleri veya yurtdışındaki doktora programlarından birinde Doktora derecesi almaya yönelik çalışmalarına başlamaktadır.