ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

1) Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak
2) Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak.
3) Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak.
4) Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak.
5) Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak.
6) Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek.
7) Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek
8) Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek
9) Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek
10) Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak.
11) Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak.