ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu program bir Uluslararası İlşkiler Yüksek Lisans programıdır. Programın amacı Siyasi Tarih, Uluslararası İlşkiler Teorisi, Dış Politika ve Uluslararası Hukuk bağlamında öğrencileri sahanın temel bilgileri ile donatmanın yanında Araştırma Yöntem ve Teknikleri'nin detaylı şekilde kazandırılması yolu ve program dahilinde alınacak dört seçmeli ders aracılığı ile mezunlarının saha çapında uzmanlaşmasını sağlamaktır.