ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu programdan mezun olmak için üç zorunlu dersi, dört seçmeli dersi, bir seminer dersini ve Yüksek Lisans tezini başarı ile tamamlamak, 120 AKTS yükünü gerçekleştirmek gerekmektedir.