AKTS - Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi

Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi (AB503) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi AB503 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Avrupa siyasi bütünleşmesini kapsamlı bir şekilde bütün siyasi, ekonomik ve toplumsal etkileriyle incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Avrupa Bütünleşmesinin tarihsel gelişimini kavramak
  • Bütünleşme teorilerini öğrenmek
Dersin İçeriği Avrupa siyasi bütünleşmesinin tarihçesi ve teoriler, AB`nin tarihsel gelişimi, AB`ye katılım, AB üyeliğinin askıya alınması, üyelikten çıkma, Avrupa vatandaşlığı, AB?nin demokratik yapısı, sivil toplum ve temel haklar, AB?nin kurumsal yapısı, AB?de karar alma yöntemleri, yeni AB antlaşması, AB?nin işleyişi antlaşması, AB Adalet Divanı statüsü.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Avrupa Bütünleşmesinin Sebepleri Günuğur, sayfa 29-32
3 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu – AKTÇ Günuğur, sayfa 34-52
4 Başarısız siyasi ve askeri bütünleşme girişimleri Günuğur, sayfa 34-52
5 Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Günuğur, sayfa 34-52
6 Avrupa Topluluklarının kurumsal yapıları ve işleyişleri Günuğur, sayfa 204-287
7 Birleştirme Antlaşması ve sonrası
8 Maastricht Antlaşması Günuğur, ss.37-63
9 Avrupa Para Birliği Günuğur, ss.37-63
10 Amsterdam Antlaşması Günuğur, ss 144-147
11 Nice Antlaşması Günuğur, ss. 177-185
12 Avrupa Anayasası girişimleri: Avrupa Konvansiyonu, başarısız referandumlar ve sonuçları
13 Lisbon Antlaşması
14 Avrupa’da finansal ve ekonomik kriz Günuğur, ss.37-63
15 Avrupa’nın geleceği: Tartışmalar ve Öngörüler
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Günuğur, H. Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayını, 2014

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak. X
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak. X
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak. X
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak. X
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek. X
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek X
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek X
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek X
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak. X
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125