AKTS - Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk (UI507) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Hukuk UI507 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Ön Koşul yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Ali İbrahim Akkutay
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Uluslararası hukukun normatif yapısına ilişkin temel bilgilerin edinilmesi ve daha ileri seviyede bu normatif yapının uluslararası antlaşmalar, uluslararası mahkeme kararları ve devletlerarası ilişkilerde ne şekilde vücut bulduğunu incelemek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası hukuk normlarının ve bu normlara dayalı normatif argümanların uluslararası arenada devletler, uluslararası örgütler ve bireyler açısından etkisini incelemek.
  • Uluslararası ilişkilerde hukukun devlet davranışlarını ne şekilde etkilediğini öğrenmek.
Dersin İçeriği Uluslararası antlaşmalar, emsal teşkil eden mahkeme kararları ve devletlerin hukuki davranışları ve adı geçen konu başlıklarına ilişkin teorilerin incelenmesi yoluyla hem bir söylem hem de eylem olarak uluslararası hukuki düzenin uluslararası ilişkilerdeki rolü.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Yok
2 Uluslararası Toplumun Yapısı ve Uluslararası Hukuk Aslan Gündüz, Bölüm I (1- 2- 3)
3 Uluslararası Hukukun Kaynakları Aslan Gündüz, Bölüm I (4-5)
4 Uluslararası Hukukun İç Hukuktaki Yeri Aslan Gündüz, Bölüm II (1- 2)
5 Adoptation of International Law Aslan Gündüz, Bölüm II (3)
6 Uluslararası Hukukta Tek ve Çok Taraflı Hukuki İşlemler Aslan Gündüz, Bölüm III
7 Birleşmiş Milletler Sistemi (I) Aslan Gündüz, Bölüm IV
8 Birleşmiş Milletler Sistemi (II) Aslan Gündüz, Bölüm IV
9 Ara Sınav Yok
10 Uluslararası Örgütler Aslan Gündüz, Bölüm XII
11 Uluslararası Deniz Hukuku - I Aslan Gündüz, Bölüm VI (1- 2- 3)
12 Uluslararası Deniz Hukuku - II Aslan Gündüz, Bölüm VI (4- 5- 6)
13 Uluslararası Havacılık ve Uzay Hukuku Aslan Gündüz, Bölüm VII
14 İnsan Hakları Hukuku Aslan Gündüz, Bölüm VIII
15 İnsan Hakları Hukuku Aslan Gündüz, Bölüm VIII
16 Final Sınavı Yok

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk, (İstanbul: Beta Yayınları), 2013.
2. Ian Brownlie, Principles of Public International Law, (New York: Oxford University Press), 1996.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak. X
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak. X
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak. X
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak. X
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek. X
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek X
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek X
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek X
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak. X
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125