AKTS - Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar

Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar (KAM504) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar KAM504 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Funda Gençoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı siyaset felsefesindeki yakın zamanlı tartışmaların odaklandığı temel meselelerin hangileri olduğunu ortaya koymak ve bu tartışmaların hem birbirileriyle hem de siyaset felsefesinin daha eski ve hatta kadim tartışma konularıyla olan bağlantılarını kurmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye ve dünya siyasetinin güncel siyasal tartışmalarının kavramsal bir bakış açısıyla analiz edilebilir.
  • Gündelik hayatta sıklıkla kullandığımız kavramların -örneğin adalet, demokrasi, iktidar, özne, yapı gibi- ardındaki felsefi-düşünsel arka planları anlayabilir.
  • Güncel siyasal düşünceye yön veren önemli düşünürleri tanır ve bilir.
Dersin İçeriği Özgürlük kavramı; eşitlik kavramı; siyasi güç; şiddet; devrim; dönüşüm; soykırım; demokrasi ve sivil toplum.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı -
2 19. Yüzyılın Birikimi o Newman S. Bakunin’den Lacan’a Anti-Otoriteryanizm ve İktidarın Altüst Oluşu. Ayrıntı, 2006. Giriş, I, II, ve III. Bölümler.
3 19. Yüzyılın Birikimi o Newman S. Bakunin’den Lacan’a Anti-Otoriteryanizm ve İktidarın Altüst Oluşu. Ayrıntı, 2006. Giriş, I, II, ve III. Bölümler.
4 Foucault o Newman, IV. Bölüm o Philip, Mark (2013) “Michel Foucault,” Çağdaş Temel Kuramlar içinde Quentin Skinner (ed.) İstanbul: İletişim, s. 89-110 o Keskin, Ferda (2013) “Michel Foucault,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s.754-768 o Foucault, Özne ve İktidar. Ayrıntı, 2011.
5 Foucault o Newman, IV. Bölüm o Philip, Mark (2013) “Michel Foucault,” Çağdaş Temel Kuramlar içinde Quentin Skinner (ed.) İstanbul: İletişim, s. 89-110 o Keskin, Ferda (2013) “Michel Foucault,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s.754-768 o Foucault, Özne ve İktidar. Ayrıntı, 2011.
6 Habermas Three Normative Models of Democracy, http://www.sze.hu/~smuk/Nyilvanossag_torvenyek_CEE/Szakirodalom/Deliberat%C3%ADv%20demokrácia/habermas_3_normative_models_of_democracy.pdf Buradan erişilebilir.
7 Habermas ve Rawls Tartışması o Uygur, Gülriz (2013) “John Rawls,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 712-735. o Kymlicka, Will (2016) Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 73-104. o Özbank, Murat (2013) “Jürgen Habermas,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s.754-768. o Giddens, Anthony (2013) “Jurgen Habermas,” Çağdaş Temel Kuramlar içinde Quentin Skinner (ed.) İstanbul: İletişim, s. 159-182.
8 Habermas ve Rawls Tartışması o Uygur, Gülriz (2013) “John Rawls,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 712-735. o Kymlicka, Will (2016) Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 73-104. o Özbank, Murat (2013) “Jürgen Habermas,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s.754-768. o Giddens, Anthony (2013) “Jurgen Habermas,” Çağdaş Temel Kuramlar içinde Quentin Skinner (ed.) İstanbul: İletişim, s. 159-182.
9 Postyapısalcılık ve Agonistik Siyaset Newman, VII. Bölüm Laclau ve Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji. İletişim, 2012. Seçili bölümler. Mouffe, Dünyayı Politik Düşünmek, Agonistik Siyaset. İletişim, 2017 (2. Baskı) Mouffe, Demokratik Paradoks
10 Postyapısalcılık ve Agonistik Siyaset Newman, VII. Bölüm Laclau ve Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji. İletişim, 2012. Seçili bölümler. Mouffe, Dünyayı Politik Düşünmek, Agonistik Siyaset. İletişim, 2017 (2. Baskı) Mouffe, Demokratik Paradoks
11 Sol/Sosyalizm/Marksizm/Komünizm Tartışması: Game Over? o Delacampagne, 20. Yüzyıl Felsefe Tarihi, 7. Basım. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2020. 4. Bölüm o Eagleton, Marx Neden Haklıydı? Yordam, 2014. o Zizek, Adını Söylemeye Cesaret Eden Bir Sol. Ayrıntı 2020 o Elgür, E.V. “Zizek” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 867-882.
12 Sol/Sosyalizm/Marksizm/Komünizm Tartışması: Game Over? o Delacampagne, 20. Yüzyıl Felsefe Tarihi, 7. Basım. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2020. 4. Bölüm o Eagleton, Marx Neden Haklıydı? Yordam, 2014. o Zizek, Adını Söylemeye Cesaret Eden Bir Sol. Ayrıntı 2020 o Elgür, E.V. “Zizek” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 867-882.
13 Sol/Sosyalizm/Marksizm/Komünizm Tartışması: Game Over? o Delacampagne, 20. Yüzyıl Felsefe Tarihi, 7. Basım. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2020. 4. Bölüm o Eagleton, Marx Neden Haklıydı? Yordam, 2014. o Zizek, Adını Söylemeye Cesaret Eden Bir Sol. Ayrıntı 2020 o Elgür, E.V. “Zizek” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 867-882.
14 Genel Değerlendirme -

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. o Newman S. Bakunin’den Lacan’a Anti-Otoriteryanizm ve İktidarın Altüst Oluşu. Ayrıntı, 2006. Giriş, I, II, ve III. Bölümler.
3. o Philip, Mark (2013) “Michel Foucault,” Çağdaş Temel Kuramlar içinde Quentin Skinner (ed.) İstanbul: İletişim, s. 89-110
4. o Keskin, Ferda (2013) “Michel Foucault,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s.754-768
5. o Foucault, Özne ve İktidar. Ayrıntı, 2011.
6. Habermas, Three Normative Models of Democracy, http://www.sze.hu/~smuk/Nyilvanossag_torvenyek_CEE/Szakirodalom/Deliberat%C3%ADv%20demokrácia/habermas_3_normative_models_of_democracy.pdf Buradan erişilebilir.
7. o Uygur, Gülriz (2013) “John Rawls,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 712-735.
8. o Kymlicka, Will (2016) Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 73-104.
9. o Özbank, Murat (2013) “Jürgen Habermas,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s.754-768.
10. o Giddens, Anthony (2013) “Jurgen Habermas,” Çağdaş Temel Kuramlar içinde Quentin Skinner (ed.) İstanbul: İletişim, s. 159-182.
11. Laclau ve Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji. İletişim, 2012. Seçili bölümler
12. Mouffe, Dünyayı Politik Düşünmek, Agonistik Siyaset. İletişim, 2017 (2. Baskı)
13. Mouffe, Demokratik Paradoks
14. o Delacampagne, 20. Yüzyıl Felsefe Tarihi, 7. Basım. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2020. 4. Bölüm
15. o Eagleton, Marx Neden Haklıydı? Yordam, 2014.
16. o Zizek, Adını Söylemeye Cesaret Eden Bir Sol. Ayrıntı 2020
17. o Elgür, E.V. “Zizek” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 867-882.
Ders Kitabı 2. o Newman, IV. Bölüm

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 40
Ödevler 1 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak.
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak.
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak.
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak.
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek.
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak.
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 3 39
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 12 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 3 12
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125