AKTS - Türk Dış Politikası

Türk Dış Politikası (UI508) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türk Dış Politikası UI508 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Hasan Ünal
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı Türk Dış Politikasının tarihi gelişimini hakkında bütün siyasi, ekonomik ve toplumsal boyutlarını; iç, bölgesel ve evrensel dinamiklerini değerlendirmeye katarak öğrencinin TDP hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türk dış politikasının dönemsel eğilimlerini belirleme
  • Türkiye-Amerikan ilişkilerinin Türk dış politikasına etkilerini gösterme
  • Öğrencilerin Türk dış politikasında kritik geliştirebilmesi
Dersin İçeriği Türkiye Cumhuriyeti?nin kuruluşundan itibaren Türk dış politikasının temel amaçları ve uygulamaları, Osmanlı?nın son dönemindeki devletlerarası ilişkileri, Milli Mücadele?nin dış politikası, Lozan Antlaşması ve Musul sorunu, 1930 ve 1939 arası dönemde Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı ve sonrası dönemi, Türkiye?nin güvenlik arayışları ve NA

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Giriş Yok
2 Osmanlı son dönemi dış politikası ve Osmanlı’nın yıkılışı: kısa bir özet Hale, ss.1-36
3 Milli Mücadelenin dış politikası Hale, ss,36-74
4 Musul sorunu ve çözülmesi (1926’nin ardından 1930’lara kadar Türk dış politikası) Hale, ss. 36-74
5 İkinci Dünya Savaşı’na giden yolda Türk Dış politikası, 1933-1939 Hale, ss. 36-74
6 İkinci Dünya Savaşı ve sonrası Hale, ss. 74-109
7 Ara Sınav
8 İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin güvenlik arayışları ve NATO üyeliği Hale, ss.109-151
9 Soğuk Savaş yıllarında Türk dış politikası Hale, ss.151-202
10 Dış politikanın gözden geçirilmesi, 1964-1967 Hale, ss. 151-202
11 1970’lerde ve 1980’lerde Türk dış politikası Hale, ss. 151-202
12 Soğuk Savaş’ın sona ermesi: yeni umutlar ve yeni sorunlar Hale, ss. 202-231
13 Soğuk Savaş sonrası ABD ile ilişkiler Hale, ss.231-268
14 Türk-Yunan anlazmaşlıkları ve Kıbrıs sorunu Hale, ss. 268-307
15 Türkiye, Orta Doğu ve Suriye krizi (2002-2015) Hale, ss. 307-347
16 Genel Sonuç Hale, ss. 347-365

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Hale, W., Türk Dış Politikası: 1774- 2000, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2003

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak. X
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak. X
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak. X
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak. X
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek. X
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek X
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek X
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek X
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak. X
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 10 150
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 157