AKTS - Amerikan Dış Politikası

Amerikan Dış Politikası (UI512) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Amerikan Dış Politikası UI512 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Nilgün Eliküçük Yıldırım
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı - Amerikan dış politikasının tarihsel belirleyicilerini incelemek - Amerikan küresel hegemonyasının günümüzde aldığı biçimleri incelemek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Soğuk Savaş sırasındaki ve sonrasındaki Amerikan dış politikası hakkında bilgi sahibi olmak,
  • Kavramsal ve teorik konuların çalışılması, anlaşılması ve tartışılması; kavram ve teorilerin dış politika analizinde uygulamaya konulması; seçilen konular üzerine yapılan analizlerin yazılı ve sözlü sunumları; ve grup içi tartışmalara katılım konularında öğrencilere temel beceriler kazandırmak
  • Türk Amerikan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Yirminci yüzyıldaki Amerikan dış politikasının gelişimi, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Amerikan hegemonyası, Türk-Amerikan ilişkileri ve Orta Doğu, yeni jeopolitik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Soğuk Savaşı kim kazandı? Ikenberry, 625-36.
3 Amerikan Ulusal Güvenlik Kavramı ve Soğuk Savaşın Başlaması Ikenberry, 140-167.
4 Soğuk Savaş Bostanoğlu 2008, Morales 1994
5 Soğuk Savaş sonrası Leffler and Legro 2011, Ikenberry 1996, Ikenbery 2001, ch. 7.
6 Amerikan Hegemonyasının Sonu mu? Nye 2006, Nye 2010, Mann 2004
7 Amerikan-Avrupa İlişkileri Moore and Vaudagna 2003
8 Vize
9 Türk-Amerikan İlişkileri – Soğuk Savaş Karpat 2012
10 Soğuk Savaş sonrası Türk-Amerikan İlişkileri Gilbert 2004
11 Türk-Amerikan İlişkileri ve Orta Doğu Gilbert 2004
12 Yeni bir jeopolitik Brzezinski 2012.
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Tekrar
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. John Ikenberry (ed), American Foreign Policy Theoretical Essays, (New York: Harper Collins), 1996.
2. • Burcu Bostanoğlu, Türkiye-Amerikan İlişkilerinin Politikası, (Ankara: İmge), 2008.
Diğer Kaynaklar 3. • Frank Ninkovich, “The New Empire,” The Imperial Moment içinde, (ed) Kimberly Kagan, (Cambridge: Harvard UP), 2010.
4. • Ikenberry, “The Myth of Post-Cold War Chaos,” Foreign Affairs, 75:3 (1996), 79-91.
5. • Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars, (Princeton: Princeton UP), 2001.
6. • Joseph Nye, “The Future of American Power,” Foreign Affairs, 2010.
7. • Joseph Nye, “Transformational Leadership and US Grand Strategy,” Foreign Affairs, 2006.
8. • Kemal Karpat, Türk Dış Politikası Tarihi, (İstanbul: Timaş), 2012.
9. • Mann, “Delusions of Empire: Recent Neo-Conservative and Neo-Liberal Writings on American Foreign Policy,” Socio-Economic Review, 2 (2004), 391-404.
10. • Marc Jason Gilbert, “Fatal Amnesia: American Nation-Building in Vietnam, Afghanistan and Iraq,” Journal of Third World Studies, 21:2 (2004), 13- 43.
11. • Melvyn P. Leffler & Jeffrey W. Legro (eds), In Uncertain Times: American Foreign Policy after the Berlin Wall and 9/11, (New York, Cornell University Press), 2011.
12. • Morales, “US Intervention and the New World Order: Lessons from Cold War and Post-Cold War Cases,” Third World Quarterly, 15:1 (1994), 77-101.
13. • R. Lavrence Moore and Maurizio Vaudagna, The American Century in Europe, (Ithaca: Cornell UP), 2003.
14. • Robert O. Keohane, “Hegemony and After,” Foreign Affairs, 2012.
15. • Rosenau, “Illusions of Power and Empire,” History and Theory, 44 (2005), 73-87.
16. • Stratfor, “The Geopolitics of the US, Part 1: The Inevitable Empire,”
17. • Zgibniew Brzezinsky, Stratejik Vizyon: Amerika ve Küresel Güç Buhranı, (İstanbul: Timaş) 2012.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak. X
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak. X
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak. X
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak. X
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek. X
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek X
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek X
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek X
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak. X
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 25 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 75 75
Toplam İş Yükü 125