AKTS - Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya

Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya (UI510) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya UI510 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Hasan Selim Özertem
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Rusya ve Orta Asya bölgeleri hem tarihi hem de güncel olarak Türkiye ve bölge için büyük önem taşımaktadır. Bu dersin amacı Rusya İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği dönemlerinde ve bunların ardından da Sovyet sonrası dönemde geniş Avrasya coğrafyasındaki tarihi, kültürel, sosyal ve siyasi gelişmeleri incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Rusya ve Orta Asya siyasi tarihini öğrenmek
  • Entelektüel anlamda Rusya ve Orta Asya toplumunu araştırmak
  • Bölgenin siyasi ve toplumsal dinamiklerini belirlemek
Dersin İçeriği Milli, dini, etnik, klansal kimliklerin değişimi ve dinamik siyasi yansımaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders Anlatımı: Avrasya Kavramı. Avrasya Halklarının erken dönem tarihi. yok
2 Rusya Tarihi: (George Verdasky. Rusya Tarihi. İstanbul: Selenge Yayınları, 2011.) Kitabının okunması, eleştiri yazısı ve sınıfta tartışılması OKUMA: George Verdasky. Rusya Tarihi. İstanbul: Selenge Yayınları, 2011 YAZMA: Kitap hakkında eleştiri yazısı
3 Rusya Tarihi: (Mark D. Steinberg, Nicholas V. Riasanovsky. Rusya Tarihi: Başlangıçtan Günümüze. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2011.) Kitabının okunması, eleştiri yazısı ve sınıfta tartışılması OKUMA: Mark D. Steinberg, Nicholas V. Riasanovsky. Rusya Tarihi: Başlangıçtan Günümüze. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2011 YAZMA: Kitap hakkında eleştiri yazısı
4 Rusya Tarihi: (Akdes Nimet Kurat. Rusya Tarihi: Başlangıcından 1917’ye Kadar. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010.) Kitabının okunması, eleştiri yazısı ve sınıfta tartışılması OKUMA: Akdes Nimet Kurat. Rusya Tarihi: Başlangıcından 1917’ye Kadar. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010 YAZMA: Kitap hakkında eleştiri yazısı
5 Orta Asya Tarihi: (Jean-Poul Roux. Orta Asya: Tarih ve Uygarlık. İstanbul: Kabalcı, 2006.) Kitabının okunması, eleştiri yazısı ve sınıfta tartışılması OKUMA: Jean-Poul Roux. Orta Asya: Tarih ve Uygarlık. İstanbul: Kabalcı, 2006 YAZMA: Kitap hakkında eleştiri yazısı
6 Orta Asya Tarihi: (V.V. Barthold. Orta Asya Türk Tarihi Dersleri. Ankara: Divan Yayınları, 1999.) Kitabının okunması, eleştiri yazısı ve sınıfta tartışılması OKUMA: V.V. Barthold. Orta Asya Türk Tarihi Dersleri. Ankara: Divan Yayınları, 1999 YAZMA: Kitap hakkında eleştiri yazısı
7 Orta Asya Tarihi: (Arminius Vambery. Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2013.) Kitabının okunması, eleştiri yazısı ve sınıfta tartışılması OKUMA: Arminius Vambery. Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2013 YAZMA: Kitap hakkında eleştiri yazısı
8 Sovyet Tarihi: (Masayuki Yamauchi. Sultan Galiyev, İslam Dünyası ve Rusya. İstanbul: Bağlam, 1998.) Kitabının okunması, eleştiri yazısı ve sınıfta tartışılması OKUMA: Masayuki Yamauchi. Sultan Galiyev, İslam Dünyası ve Rusya. İstanbul: Bağlam, 1998 YAZMA: Kitap hakkında eleştiri yazısı
9 Sovyet Tarihi: (Cengiz Dağcı. Korkunç Yıllar. İstanbul: Ötüken, 2012.) Kitabının okunması, eleştiri yazısı ve sınıfta tartışılması OKUMA: Cengiz Dağcı. Korkunç Yıllar. İstanbul: Ötüken, 2012 YAZMA: Kitap hakkında eleştiri yazısı
10 Sovyet Sonrası: (Olivier Roy. Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi. İstanbul: Metis Yayıncılık, 2009.) Kitabının okunması, eleştiri yazısı ve sınıfta tartışılması OKUMA: Olivier Roy. Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi. İstanbul: Metis Yayıncılık, 2009 YAZMA: Kitap hakkında eleştiri yazısı
11 Sovyet Sonrası: (Hugh Pope. Evlad-ı Fatihan: Türki Dünyanın Yükselişi. İstanbul: Vatan Kitap, 2005.) Kitabının okunması, eleştiri yazısı ve sınıfta tartışılması OKUMA: Hugh Pope. Evlad-ı Fatihan: Türki Dünyanın Yükselişi. İstanbul: Vatan Kitap, 2005 YAZMA: Kitap hakkında eleştiri yazısı
12 Sovyet Sonrası: (Boris Kagarlitski. Çevrenin İmparatorluğu: Rusya ve Dünya Sistemi. Ankara: Phoenix, 2007.) Kitabının okunması, eleştiri yazısı ve sınıfta tartışılması OKUMA: Boris Kagarlitski. Çevrenin İmparatorluğu: Rusya ve Dünya Sistemi. Ankara: Phoenix, 2007 YAZMA: Kitap hakkında eleştiri yazısı
13 Okuma Listesinden Seçilen 1 Kitap okunması, eleştiri yazısı ve sınıfta tartışılması (Öğrencilerin bireysel seçimi) OKUMA: Listeden YAZMA: Kitap hakkında eleştiri yazısı
14 Okuma Listesinden Seçilen 1 Kitap okunması, eleştiri yazısı ve sınıfta tartışılması (Öğrencilerin bireysel seçimi) OKUMA: Listeden YAZMA: Kitap hakkında eleştiri yazısı
15 Okuma Listesinden Seçilen 1 Kitap okunması, eleştiri yazısı ve sınıfta tartışılması (Öğrencilerin bireysel seçimi) OKUMA: Listeden YAZMA: Kitap hakkında eleştiri yazısı
16 Yıl sonu dersi: Genel Değerlendirme yok

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Geoffrey Hosking. Rusya ve Ruslar: Erken Dönemden 21. Yüzyıla. İstanbul: İletişim Yayınları, 2011.
2. Mohammad-Reza Djalili ve Thierry Kellner. Yeni Orta Asya Jeopolitiği: SSCB’nin Bitiminden 11 Eylül Sonrasına. İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2009.
3. İvan Tugenyev. Babalar ve Oğullar. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.
14. Cengiz Aytmatov. Gün Olur Asra Bedel. İstanbul: Ötüken, 2012.
15. Orlando Figes. Nataşa’nın Dansı. İstanbul: İnkılap, 2009.
16. Erik Zürcher. Orta Asya ve İslam Dünyasında Kimlik Politikaları. İstanbul: İletişim, 2004.
17. Ali Merthan Dündar. Pan İslamizm’den Büyük Asyacılığa Japonya ve Orta Asya. İstanbul: Ötüken, 2006.
18. Hellene D’encausse. Tamamlanmamış Rusya. İstanbul: Ötüken, 2011.
19. Lutz Kleveman. Yeni Büyük Oyun: Orta Asya’da Kan ve Petrol. İstanbul: Everest, 2004.
20. Boris Kagarlitski. Bugünkü Rusya. İstanbul: İthaki, 2011.
21. Ahat Andican. Osmanlı’dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya. İstanbul: Doğan Kitap, 2000.
22. Orlando Figes. Karanlıkta Fısıldaşanlar. İstanbul: Yapı Kredi, 2011.
23. Yevgeniy Primakov. Rusyasız Dünya. İstanbul: Timaş, 2010.
24. Vladimir Putin. Putin’in Rusya’sı: KGB’den Devlet Başkanlığına. İstanbul: Kaknus, 2004.
25. Ali Fuat Cebesoy. Moskova Hatıraları: Milli Mücadele ve Bolşevik Rusya. İstanbul: Temel, 2002.
26. Şatlık Amanov. ABD’nin Orta Asya Politikaları. İstanbul: Gökkubbe, 2007.
27. Enver Altaylı. Ruzi Nazar: CIA’nın Türk Casusu. İstanbul: Doğan Kitap, 2013.
28. S.G. Klyashtorny ve T.İ. Sultanov. Türk’ün Üçbin Yılı: Kazakistan. İstanbul: Selenge, 2007.
29. Esedullah Oğuz. Türkmenistan: Stalin’den Niyazov’a. İstanbul: Cep Kitapları, 1996.
30. Ahmet Raşid. Orta Asya’nın Dirilişi: İslam mı, Milliyetçilik mi? İstanbul: Cep Kitapları, 1996.
31. Ahmet Raşid. Taliban: İslamiyet, Petrol ve Orta Asya’da Yeni Büyük Oyun. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2007.
32. Johannes Schiltberger. Türkler ve Tatarlar Arasında (1394-1427). İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.
33. Abdulvahap Kara (terc.). Eski Devirlerden Günümüze Kazakistan ve Kazaklar. İstanbul: Selenge, 2013.
34. Nevzat Kösoğlu. Şehit Enver Paşa. İstanbul: Ötüken, 2008.
35. V. Litov. Stalin ve Hruşçov Hakkında. İstanbul: Yazılama Yayınevi, 1997.
36. Lev N. Gumilev. Eski Türkler. İstanbul: Selenge, 2003.
37. Yavuz Selim. Afganistan ve Dostum. Ankara: Hiler Yayınları, 2004.
38. Nadir Devlet. Unutturulan Türkçü, İslamcı, Modernist: İsmail Gaspıralı. İstanbul, Başlık, 2011.
39. Şengül Hablemitoğlu. Şefika Gaspıralı ve Rusya’da Türk Kadın Hareketi. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2005.
40. İsmail Gaspıralı. Gaspıralı Molla Abbas’ın Avrupa Maceraları. İstanbul: Da Yayınları, 2002.
41. Şehabeddin-i Mercani. Müstefadü’l Ahbar fi Ahval-i Kazan ve Bulgar. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2008.
42. Richarde N. Frye. Buhara: Orta Çağın Başarısı. İstanbul: Yeni Zamanlar, 2000.
43. Thierry Zarcone. Yasak Kent Buhara. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2013.
44. Alexandre Bennigsen, Lemercier Chantal Quelquejay. Sultan Galiyev ve Sovyet Müslümanları. İstanbul: Elips Kitap, 2005.
45. Alexandre Bennigsen, S Enders Wimbush. Sultan Galiyev ve Sovyetler Birliği’nde Milli Komünizm. İstanbul: Anahtar Kitaplar, 1995.
46. Halit Kakınç. Sultan Galiyev ve Milli Komünizm. İstanbul: Bulut Yayınları, 2003.
47. Baymirza Hayit. Milli Türkistan Hürriyet Davası. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2004.
48. Baymirza Hayit. Türkistan Devletinin Milli Mücadele Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2004.
49. İklil Kurban. Şarki Türkistan Cumhuriyeti (1944-1949). Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1992.
50. Ali Bademci. 1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi ve Enver Paşa. İstanbul: Ötüken, 2008.
51. Eugene Schuyler. Türkistan: Batı Türkistan, Hokand, Buhara ve Kulca Seyahat Notları. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2007.
52. Hüseyin İkram Han. Bir Türkistanlının İkinci Dünya Savaşı Hatıraları. İstanbul: Bedir Yayınları, 1999.
53. Sean McMeekin. 1. Dünya Savaşında Rusya’nın Rolü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2013.
54. Yusuf Akçura. Birinci Dünya Savaşı Sonrası Rusya’da Esaret Yılları. İstanbul: Altınpost, 1996.
55. G. Zinovyev. Rusya Komünist Partisi Tarihi. İstanbul: Mızrak, 2012.
56. İlyas Kamalov. Altın Orda ve Rusya: Rusya Üzerinde Türk Tatar Etkisi. İstanbul: Ötüken, 2009.
57. S. Sazanov. Kader Yılları: S. Sazanov’un Anıları. İstanbul: Derin Yayınları, 2002.
58. Akdes Nimet Kurat. Rusya Tarihi: Başlangıcından 1917’ye Kadar. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010.
59. Anna Politovskaya. Putin’in Rusyası. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2006.
60. İsmail Türkoğlu. Rızaeddin Fahreddin. İstanbul: Ötüken, 2000.
61. Zeki Velidi Togan. Hatıralar. Ankara: Diyanet Vakfı yayınları, 2012.
62. Ahat Andican. Cedidizmden Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi. İstanbul, Emre Yayınları, 2005.
63. Hakan Kırımlı. Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler (1905-1916). Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010.
64. Rauf Beg. Adı Afganistandı: Taliban’ın Eline Nasıl Düştü. İstanbul: Turan Yayınları, 2001.
65. Lev N. Tolstoy. Hacı Murat. İstanbul: Varlık Yayınları, 2013.
66. Lev N. Tolstoy. Kafkas Tutsağı. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2013.
67. Olcas Süleyman. Az i Ya. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları, 1992.
68. Aleksandr Dugin. Nursultan Nazarbayev’in Avrasya Misyonu. Ankara: Yeni Avrasya, 2006.
69. Cemil Hasanlı. Tarafsızlıktan Soğu Savaş’a Doğru Türk Sovyet İlişkileri 1939-1953. İstanbul: Bilgi, 2011.
Ders Kitabı 4. George Verdasky. Rusya Tarihi. İstanbul: Selenge Yayınları, 2011.
5. Mark D. Steinberg, Nicholas V. Riasanovsky. Rusya Tarihi: Başlangıçtan Günümüze. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2011.
6. Jean-Poul Roux. Orta Asya: Tarih ve Uygarlık. İstanbul: Kabalcı, 2006.
7. V.V. Barthold. Orta Asya Türk Tarihi Dersleri. Ankara: Divan Yayınları, 1999.
8. Arminius Vambery. Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2013.
9. Masayuki Yamauchi. Sultan Galiyev, İslam Dünyası ve Rusya. İstanbul: Bağlam, 1998.
10. Cengiz Dağcı. Korkunç Yıllar. İstanbul: Ötüken, 2012.
11. Olivier Roy. Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi. İstanbul: Metis Yayıncılık, 2009.
12. Hugh Pope. Evlad-ı Fatihan: Türki Dünyanın Yükselişi. İstanbul: Vatan Kitap, 2005.
13. Boris Kagarlitski. Çevrenin İmparatorluğu: Rusya ve Dünya Sistemi. Ankara: Phoenix, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 2
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 14 98
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 15 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak. X
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak. X
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak. X
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak. X
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek. X
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek X
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek X
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek X
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak. X
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 14 7 98
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 178