AKTS - Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı

Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı (AB501) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı AB501 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin ön gereksinimi yoktur
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gozde Yilmaz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Avrupa bütünleşmesi ve tarihçesi ışığında AB kurumlarını tanıtmak; • Detaylı bir şekilde AB kurumlarının işleyişi ve tarihi süreçte uğradıkları değişimleri hakkında detaylı bilgi vermek; • AB politikalarında AB kurumlarının tarihsel olarak değişen rolü hakkında öğrencilerin bilgi edinmelerine yardımcı olmak; ve • Lizbon sonrası son dönem değişiklikleri ele almaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB kurumlarını detaylı olarak öğrenmek
  • Kurumlarin işleyişi ve tarihi süreçte uğradıkları değişimleri anlamak ve günümüz AB kurumlarının işleyişini kavramak;
  • AB politika yapımı ve kurumların politika yapımındaki rolünü kavramak
Dersin İçeriği Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı ve işleyişi, tarihsel süreci, AB kurum ve organlarının işleyişi, AB?nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar; AB politikalarının değerlendirilmesi, bu politikaların işleyişinde rol alan kurumların değişen rolleri; bu politikalar kapsamında Türkiye.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Avrupa Bütünleşmesinin Tarihi Gelişimi Kaya vd. s. 1-21.
3 AB Kurumlarına Giriş Kaya vd. s. 25-41
4 Bakanlar Konseyi ve Komisyon Akçay ve Göçmen (ed.), s. 161-197
5 Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Akçay ve Göçmen (ed), s. 109-159
6 AB Hukuku ve AB Adalet Divanı Kaya vd., s. 117-137; Akçay ve Göçmen (ed) s. 201-225
7 ARA SINAV
8 Avrupa Birligi’nde Politika Yapimi Akçay ve Göçmen (ed), s. 281-315
9 Örnek Politikalar – Çevre ve Eğitim Politikası Kaya vd., s. 195-212, 243-256
10 Örnek Politikalar – AB Genişlemesi, Komşuluk Politikası ve Avrupalılasma Kaya vd., s. 43-58; Akçay ve Göçmen (ed), s. 631-650
11 Örnek Politikalar – AB Güvenlik ve Savunma Politikası Kaya vd., s. 257-273
12 Örnek Politikalar – AB Bölgesel Politikası Kaya vd., s. 181-194
13 Örnek Politikalar – AB Sosyal Politikası Kaya vd., s.213-224
14 Sonuç

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Akçay, B. Göçmen, I. (ed) (2012). Avrupa Birliği –Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar. Ankara :Seçkin Yayıncılık.
2. Karluk, S. R. (2011) Avrupa Birliği Kuruluşu Gelişmesi Genişlemesi Kurumları. Istanbul: Beta.
3. Kaya, A.Aydın-Düzgit, S.Gürsoy, Y. Beşgül, Ö.O. (ed) (2011). Avrupa Birliği’ne Giriş Tarih, Kurumlar ve Politikalar. İstanbul: İstanbul Bilgi Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 40
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak. X
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak. X
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak. X
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak. X
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek. X
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek X
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek X
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek X
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak. X
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 25 25
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 75 75
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125