AKTS - Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (UI515) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Avrupa Birliği UI515 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gözde Yılmaz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amaçları: • Avrupa bütünleşmesinin tarihsel gelişimi ve AB’nin geçirmiş olduğu dönüşüm hakkında bilgi vermek; • Avrupa bütünleşmesi ve tarihçesi ışığında AB kurumlarını tanıtmak; • AB politikalarını örneklerle ele almak; • Lizbon sonrası son dönem değişiklikleri ele alarak AB’yi incelemek; • AB-Türkiye ilişkilerine bir giriş yapmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB kurumları ve politikalarını öğrenmek;
  • AB’nin gelişimini tarihsel olarak kavramak
  • Lizbon sonrası değişiklikleri ele alarak AB’nin işleyişini anlamak
  • AB-Türkiye ilişkilerini kavramak
Dersin İçeriği Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı, işleyişi ve politikaları, Avrupa bütünleşmesinin tarihsel olarak gelişimi ve AB?nin geçirmiş olduğu dönüşüm, AB?nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar ışığında AB kurum ve organlarının işleyişi ve AB politika örnekleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta: Derse Giriş 2. Hafta : Avrupa Bütünleşmesinin Tarihi Gelişimi 3. Hafta : AB Kurumları 4. Hafta: AB Genişlemesi ve Komşuluk Politikası 5. Hafta : AB ve Demokratikleşme 6. Hafta :AB’nin Ekonomik Bütünleşmesi AB Hukuku 7. Hafta : ARA SINAV 8. Hafta : AB Tarim Politikasi ve AB Dis Ticaret Politikasi 9. Hafta : AB Bolgesel Politikasi ve AB Rekabet Politikasi 10. Hafta : AB Cevre Politikası ve AB Sosyal Politikaları 11. Hafta : AB Ulasim Politikasi ve AB Eğitim Politikası 12. Hafta: AB Güvenlik ve Savunma Politikası ve AB Enerji Politikası 13. Hafta: Avrupalilasma 14. Hafta: Sonuç

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kaya, A., Aydın-Düzgit, S., Gürsoy, Y., Beşgül, Ö.O. (ed) (2011). Avrupa Birliği’ne Giriş Tarih, Kurumlar ve Politikalar. İstanbul: İstanbul Bilgi Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 40
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak. X
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak. X
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak. X
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak. X
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek. X
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek X
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek X
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek X
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak. X
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Sunum/Seminer Hazırlama 1 9 9
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 50 50
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 177