AKTS - Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası

Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası (AB511) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası AB511 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gözde Yılmaz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı AB insan hakları politikasında yaşanan gelişim ve değişimleri incelemek ve politikanın Türkiye ile ilişkilere etkisini tartışmaktır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB İnsan Hakları politikasını kavramak; AB insan hakları politikasının gelişimini öğrenmek
  • AB insan hakları politikasının gelişimini öğrenmek
  • Türkiye-AB ilişkilerinde AB insan hakları politikasının etkillerini öğrenmek
Dersin İçeriği AB insan hakları politikasının gelişimi ve AB`nin Türkiye ile olan ilişkilerine etkisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 İnsan Hakları Kavramı
3 AB Sisteminde İnsan Haklarının Korunması Keskin Ata, s. 17-31
4 Lizbon Sonrası AB'de İnsan Haklarının Korunması-1 Keskin Ata, s. 32-74
5 Lizbon Sonrası AB'de İnsan Haklarının Korunması-2 Keskin Ata, s. 75-103
6 Lizbon Sonrası AB'de İnsan Haklarının Korunması-3 Keskin Ata, s. 104-122
7 AB'nin Uluslararası İlişkilerinde İnsan Hakları: Dış Politika Keskin Ata, s.123-146
8 AB'nin Uluslararası İlişkilerinde İnsan Hakları: Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Keskin Ata, s. 147-152
9 AB'nin Uluslararası İlişkilerinde İnsan Hakları: Adalet ve içişleri Alanı Keskin Ata, s. 153-163
10 AB'nin Dış İlişkilerinde İnsan Haklarına Saygı Koşulu: Aday Ülkeler Keskin Ata, s.164-170
11 AB'nin Dış İlişkilerinde İnsan Haklarına Saygı Koşulu: Komşu Ülkeler Keskin Ata, s. 187-192
12 AB'nin Dış İlişkilerinde İnsan Haklarına Saygı Koşulu: Afrika, Karayipler, Pasifik Ülkeleri Keskin Ata, s.193-204
13 Sonuç- AB İnsan Hakları Politikasının Değerlendirilmesi-1 -
14 Sonuç- AB İnsan Hakları Politikasının Değerlendirilmesi-2 -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Funda Keskin Ata. 2013. Avrupa Birliği ve İnsan Hakları. Ankara: Siyasal Kitabevi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak. X
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak. X
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak. X
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak. X
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek. X
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek X
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek X
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek X
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak. X
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 12 144
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 152