AKTS - Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (KAM527) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi KAM527 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yiğit
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı KAM 527 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi dersinin amacı, farklı kamu yönetimi yapılanmaları ve uygulamaları hakkında öğrencileri bilgilendirebilmektir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak karşılaştırmalı kamu yönetimi alanının içeriği, temel sorunları ve kuramsal ve tarihsel altyapısı tartışılacak, sonrasında ise farklı ülkelerdeki kamu yönetimi yapılanmaları, ilkeleri ve süreçleri, belirli kategoriler altında karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karşılaştırmalı kamu yönetimi alanında farklı yapılanmalar, uygulamalar ve tartışmalar hakkında bilgi sahibi olur
Dersin İçeriği Farklı devletlerdeki siyasal otorite ve toplum ilişkisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Belirtilen Ders Kitapları
2 Karşılaştırma Odağının ve Analitik Çerçevesinin Belirlenmesi Belirtilen Ders Kitapları
3 Sistem Dönüşümü Yaklaşımları Belirtilen Ders Kitapları
4 Gelişmiş Ülkelerde Yönetim: Genel Özellikleri ve Klasik Yönetsel Sistemler Belirtilen Ders Kitapları
5 Gelişmiş Ülkelerde Yönetim: Çeşitlilikler ve Farklılıklar Belirtilen Ders Kitapları
6 Gelişmekte Olan Ülkelerde Yönetim Belirtilen Ders Kitapları
7 Ara Sınav
8 Bürokrasi Egemen Siyasi Rejimler Belirtilen Ders Kitapları
9 Parti Egemen Siyasi Rejimler Belirtilen Ders Kitapları
10 Makale İncelemeleri ve Sunumları
11 Makale İncelemeleri ve Sunumları
12 Bölge İncelemeleri ve Sunumları
13 Bölge İncelemeleri ve Sunumları
14 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ferrel Heady, Public Administration: A Comparative Perspective, (New York: Marcel Dekker, 1991).
2. Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, (Konya: Çizgi Kitabevi, 2006).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 2 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak.
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak.
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak.
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak.
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek.
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak.
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 15 3 45
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45
Sunum/Seminer Hazırlama 2 5 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125