ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)