AKTS - Üretim Sistemleri

Üretim Sistemleri (IE509) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Üretim Sistemleri IE509 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Göknur Arzu Akyüz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere belli başlı üretim planlama karar mekanizmaları, temel uygulama alanları ve planlama hiyerarşisi yönetsel aktivitelerle bağlantılı olarak öğretilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci envanter planlama ve çizelgeleme için matematiksel modellerle ilgili bir anlayışa sahip olacaktır.
  • Öğrenci üretim planlama problemleri için analitik yöntem ve algoritmalar kullanabilecektir.
  • Öğrenci kombinatoryel problemler için algorimik karmaşa ve yakınsama kavramlarına aşina olacaktır.
  • Öğrenci akademik bir makaleyi dinleyici karşısında özetleyerek anlatma becerisi kazanacaktır.
Dersin İçeriği Organizasyonel sistemlerde üretim yönetimi ve kontrol, farklı yaklaşımlarla malzeme yönetimi, master planlama ve üretim planlama kavramları, tümleşik planlama, parti miktarı belirleme, imalat sistemlerinde çizelgeleme, hizmet sistemlerinde çizelgeleme: tasarım ve uyarlama, malzeme-ihtiyaç-planlama (MRP) ve tam-zamanında-üretim (JIT) uygulama kıyasl

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üretim planlama tipik özellikleri. Üretim planlama için karar verme: kısa, orta ve uzun vadeli planlama örnekleri.
2 Matematksel model ve optimizasyon yöntemlerine bakış.
3 Sabit talep deterministik sürekli takip modelleri. İskontolu modeller. Çok-ürünlü modeller.
4 Rassal sipariş noktası modelleri. Periyodik takip modelleri.
5 Değişken talep için parti belirleme modelleri.
6 Dinamik programlama, Wagner-Whitin prensibi
7 Zangwill uyarlaması.
8 Tümleşik planlama ve doğrusal programlama modelleri. Üretim Planlama için Sevkiyat Modelleri.
9 En az maliyetli şebeke akış modelleri. Doğrusal olmayan maliyet fonksiyonları.
10 Arasınav
11 Çizelgeleme için deterministik-rassal ve statik-dinamik model kıyaslaması. Tek-makine için Tamsayı Programlama modelleri.
12 Paralel makine problemleri, deterministik akış ve iş atölye sistemleri.
13 Montaj hattı dengeleme: formulasyon ve sezgisel algoritmalar
14 Algoritmik karmaşa konuları.
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. L.A. Johnson and D.C. Montgomery, Operations Research in Production Planning, Scheduling, and Inventory Control, John Wiley & Sons 1974.
Diğer Kaynaklar 2. E.A. Silver, D.F. Pyke, R. Peterson, Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 3rd edition, Wiley 1998.
3. D. Sipper and R.L. Bulfin Jr., Production: Planning, Control and Integration, McGraw Hill, 1997.
4. M. Pinedo, Scheduling: Theory, Algorithms and Systems, 2nd edition, Prentice-Hall, 2002.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek
3 3. İşletmecilik alanı ile ilgili konularda belirsizlik ve karmaşa durumlarında yaratıcı ve yapıcı çözümler üretebilmek
4 4. İşletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek X
5 5. Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
6 6. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek
7 7. İşletmecilik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 8. İşletmecilik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilmek
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek.
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışabilmek, sorumluluk alabilmek, risk analizi yapabilmek, değişime ayak uydurabilmek, eleştirel düşünebilmek ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
12 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 4 4
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125