ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce)

Bu tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler mezun olabilmek için

  • en az 7 ders (21 yerel kredi)  ile kredisiz seminer dersini tamamlamak ile yükümlüdürler,
  • başarılı/başarısız olarak değerlendirilen kredisiz Seminer dersinden başarılı değerlendirilmelidirler,
  • programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmalıdırlar.
  • Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir.