ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce)

MBA programı (Tezli) en az 120 AKTS'ye karşılık gelecek en az 7 adet kredili ders ve kredisiz Seminer dersi ile tezden oluşmaktadır.

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD

İŞLETME YÜKSEK LİSANS (TEZLİ) PROGRAMI (İNGİLİZCE)

 

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

 

Seçmeli Ders (A)

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders (A)

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders (A)

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders (A)

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders (A/B)

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders (A/B)

3

0

3

5

MBA500

Seminer

0

0

0

5

MAN555

Araştırma Yöntemleri

3

0

3

5

MBA599

Tez

0

0

0

80

 

 

 

 

21

120