ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce)

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programının amacı, öğrencinin işletme alanında bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Programda, finans, muhasebe,pazarlama, üretim ve yönetim alanlarıyla ilgili verilen teorik bilgilerin günümüz iş dünyasına aktarılarak uygulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere kantitatif dersler verilerek ampirik analiz becerileri kazandırılması sağlanmıştır.