ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce)

Programımız finans, muhasebe, pazarlama, üretim ve yönetim alanlarıyla ilgili özel bilgi ve becerileri sağlamak için tasarlanmıştır. Çok çeşitli kurslar öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya aktarmalarını sağlar. Tezli program, öğrencilerin yönetimle ilgili araştırma alanlarına katkıda bulunmalarını sağlar.