ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce)

Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve kredisiz seminer dersinin başarı ile tamamlanması sonrasında yapılan tez çalışmasından oluşur. Program boyunca öğrenci 40 AKTS karşılığı ders ve 80 AKTS karşılığı tez çalışması ile toplam 120 AKTS tamamlanmak zorundadır.