ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce)

Bu programın mezunları doktora programlarına başvurabilirler.