AKTS - E-Devlette BT Stratejileri

E-Devlette BT Stratejileri (ISE554) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
E-Devlette BT Stratejileri ISE554 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere, e-Devlet geliştirme ve uygulama konularını ve Internet odaklı diğer girişimleri tanıştırmaktır. Teknolojiler, çerçeve yapılar, politikalar, değerlendirme yöntemleri ve en iyi uygulamalar da işlenecektir. Altyapıdan destek bileşenlerine kadar olan geniş alandaki teknolojik gelişmeler, yeni iş ortamları, teknolojik bölümler, uzaktan çalışma, akıllı ulaşım sistemleri, e-ticaret, dijital bölünme benzeri konular incelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • e-Devletteki güncel sorunlar ve gelişmeler hakkında farkındalık göstermek
  • e-Devlet uygulamalarının tasarımı ve geliştirilmesinde kullanılan farklı alanları ve ilgili teknolojileri ayrıştırabilmek ve entegre edebilmek
  • e-Devlet stratejileri ve metodolojilerinin güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırmak
  • Çerçeve yapıları ve bileşenleri tanımak
  • e-Devlette hizmetlerin işletimi için gerekli teknik altyapıyı tanımlamak
  • Kamu sektöründeki bilgi ve iletişim teknolojileri tarafından yürütülen geliştirme işlerini planlamak, analiz etmek ve onlara katılmak
  • e-Devlet gerisindeki yerel ve global geliştirme hakkında bilgi edinmek ve anlayışa sahip olmak
Dersin İçeriği e-devletin teorik altyapısı, e-devletin kullanımı: yerel ve global; e-devlet sistemlerinin gerçeklenmesinde teknik ve organizasyonel yaklaşımlar ve sosyoteknolojik metodolojiler; kurumsal mimariler, referans modeller ve çerçeve yapılar: Zachman, TOGAF, MoDAF ve DoDAF; birlikte çalışabilirlik standartları: yerel profil ile karşılaştırmalı eGIF, EIF,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 e-Devletin teorik altyapısı Bölüm 1 (ana kaynak)
2 Kurumlarda e-Devletin mevcut durumu Bölüm 2
3 e-Devlet sistemleri gerçekleme için teknik bakış açıları Bölüm 3
4 e-Devletin işletilmesi için organizasyonel bakış açıları Bölüm 4
5 e-Kurumdan e-Devlete: e-Devlet Portalleri ve kurumsal servis veriyolları (ESBs) Bölüm 5
6 e-Kurumdan e-Devlete: e-Devlet Portalleri ve kurumsal servis veriyolları (ESBs) Bölüm 5
7 Güncel teknoloji etmenleri ve dönüştürücüleri: SOA, MDA ve EDA Bölüm 6
8 Güncel teknoloji etmenleri ve dönüştürücüleri: SOA, MDA ve EDA Bölüm 6
9 Kurumsal mimariler, referans modeller ve çerçeve yapılar Bölüm 7
10 Kurumsal mimariler, referans modeller ve çerçeve yapılar Bölüm 7
11 Birlikte çalışabilirlik ve standartlar Bölüm 8
12 e-Devlette anlambilim Bölüm 9
13 e-Devlet sistemleri güvenliği ve kimlik yönetimi Bölüm 10
14 Olay inceleme çalışmaları Bölüm 11
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ders Notları (güncel makale ve kitaplardan derlenecektir)
Diğer Kaynaklar 2. Chen, H. (ed) and et. al., Digital Government: e-Government Research, Case Studies, and Implementation, Springer, 1st edition, 2007.
3. Mitrakas, A., Secure e-Government Web Services, IGI Global, 2007.
4. Kushchu, I., Mobile Government: An Emerging Direction in e-Government, IGI Publishing, 2007.
5. Prins, J. E. J., Designing e-Government, Kluwer Law International, 2nd edition, 2006.
6. Gottschalk, P., Solli-Saether, H., e-Government Interoperability and Information Resource Integration: Frameworks for Aligned Development, Information Science Reference, 1st edition, 2009.
7. Huang, W. (ed.) and et. al., Electronic Government Strategies and Implementation, Idea Group Publishing, 2005.
8. Lankhorst, M., Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis, Springer; 1st edition, 2005.
9. Rozemeijer, E., Van Bon, J., Verheijen, T., Frameworks for IT Management: A Pocket Guide, Van Haren Publishing; 1st edition, 2007.
10. Chappell, D., Enterprise Service Bus, O'Reilly Media, 2004.
11. Rosen, M., Lublinsky, B., Smith, K. T., Balcer, M. J., Applied SOA: Service-Oriented Architecture and Design Strategies, Wiley, 2008.
12. http://ec.europa.eu/idabc/en/home
13. http://www.opengroup.org/togaf/
14. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
15. http://www.unpan.org/egovernment.asp

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2 2. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek
3 3. İşletmecilik alanı ile ilgili konularda belirsizlik ve karmaşa durumlarında yaratıcı ve yapıcı çözümler üretebilmek
4 4. İşletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek
5 5. Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
6 6. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek
7 7. İşletmecilik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 8. İşletmecilik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilmek
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek.
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışabilmek, sorumluluk alabilmek, risk analizi yapabilmek, değişime ayak uydurabilmek, eleştirel düşünebilmek ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
12 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175